Tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä

Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on osaltaan tukea kirkkonummelaisten lasten ja nuorten kasvua.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä kunnan muiden toimijoiden kanssa.

Kaikki suomenkieliset 6. luokat tavataan heille suunnitelluilla päihdekyselytunneilla. Päihdekyselytunnit toteutetaan siten, että ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit täyttyvät.

Erityiskoulun, yläkoulujen ja Omnian Kirkkonummen toimipisteen kanssa sovitaan koulukohtaisesti, miten päihdeasioita käsitellään ja mikä taho opetuksen tai tapahtuman toteuttaa.

Kirkkonummelaisilla nuorilla ja heidän vanhemmillaan on oikeus päihdekeskusteluun ammattilaisten kanssa, mikäli alaikäisen päihteidenkäyttö herättää huolta. Päihdekeskusteluun osallistuu aina kaksi ammattilaista joista toisella tai molemmilla on erityisosaamista päihteistä. Kun vanhemmat tai nuori itse ovat aloitteentekijöinä, päihdekeskustelu järjestetään ensi sijassa koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa.

Kirkkonummella on sovittu yhteisistä päihdekasvatuksen linjauksista.

Yhteystiedot

Ehkäisevä päihdetyöntekijä Katri Lahtinen
puh. 040 729 0838

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Kansalaiset, Nuoret
Kulttuuri - Vapaa-ajan palvelut
päihdetyö / ehkäisevä päihdetyö