Tiedote veden laatupoikkeamasta Kirkkonummen keskustan vesijohtoverkossa

18.02.2019 16:15

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vesihuolto Asuminen ja ympäristö

Kirkkonummen keskustan vedenjakelualueella (Myllykylä, Ravals, Lindal, Neidonkallio, Finnsbacka, Gesterby, Heikkilä, Tolsa, Laajakallio, Jorvas, Hirsala) verkostoveden rautapitoisuus on ollut koholla vedenkäsittelyssä tapahtuneen prosessihäiriön vuoksi perjantaista 15.2. maanantaihin 18.2. saakka. Vedessä on voinut havaita raudan makua.  

Häiriön syy on selvitetty ja vika korjattu maanantai aamuna. Todetuissa pitoisuuksissa rauta ei ole terveydelle haitallista ja vettä voi käyttää normaalisti.

Mikäli vettä ei ole käytetty viikonlopun aikana, vesi saattaa maistua raudalle. Käyttäjiä pyydetään juoksuttamaan vettä, kunnes raudan maku/haju poistuu.

Häiriö ei edellytä muita toimenpiteitä vedenkäyttäjiltä.

Kirkkonummi / Espoo 18.2.2019

Anna Arosilta-Gurvits         Tuula Savolainen

vesihuoltopäällikkö             johtava terveystarkastaja

puh. 040 504 8457             Espoon seudun ympäristöterveys

                                         puh. 043 8267 680

 

Vesihuolto