Tiedote varhaiskasvatuksen asiakasperheille

05.12.2017 14:40

Kategoria: Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat 1.1.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut alenevat tammikuusta 2018 alkaen. Hallitus antoi 19.9.2017 eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta. Pieni- ja keskituloisen perheen maksut alenevat, ja jatkossa toisen lapsen sisaralennus on 50 prosenttia nykyisen 10 prosentin sijaan. Kaikille, joita edellä mainittu uudistus koskee, tehdään uudet maksupäätökset varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Varhaiskasvatusoikeuden rajaus poistuu 1.1.2018

Kirkkonummen kunnanvaltuusto päätti 4.12. talousarvion hyväksymisen yhteydessä, että jokaisella kirkkonummelaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun 1.1.2018 alkaen. Vaikka mahdollisuus varhaiskasvatuspalvelujen käyttöön laajenee, osapäiväistä ja osaviikkoista palvelua järjestetään edelleen kysynnän mukaisesti.

Palvelutarpeen muutoksista ilmoitetaan kirjallisesti vähintään kuukausi ennen muutosta päiväkodinjohtajalle/perhepäivähoidon ohjaajalle. Muutokset astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden alusta alkaen.

Palveluseteli

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön palveluseteli yksityiseen päiväkotihoitoon 1.8.2018 alkaen. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta, monipuolistaa palveluja sekä lisätä perheiden valinnan mahdollisuuksia. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, hoitoajan, perheen koon ja tulojen mukaan. Perheen maksettavaksi jää palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelun hinnan välinen erotus. Perheelle maksettavaksi jäävä asiakasmaksu on enimmillään saman suuruinen kuin kunnallinen päivähoitomaksu.

 

Kirkkonummella 5.12.2017

 

Anu Vesiluoma

varhaiskasvatuksen johtaja

varhaiskasvatus