Tiedote talvikunnossapidosta

07.01.2019 13:09

Kategoria: Kadut ja tiet

Talvi on saapunut ja kunnan kunnossapitopalvelut haluavat tiedottaa, että

talvikunnossapito kuuluu osittain kunnalle ja osittain kadun varrella olevien kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet

  • huolehtii tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta
  • huolehtii tontille johtavan kulkutien hoidosta
  • poistaa vaarantavan lumen kiinteistön laitteista (esim. postilaatikko, aita)

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kunnan katu- tai puistoalueille. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.

Kunnan talvikunnossapitovelvollisuus

Kunta huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkaudentorjunnasta. Hiekoitus on pääasiallinen keino liukkaudentorjuntaan.

Liikenteellisen merkityksen perusteella ajoradat on jaettu kolmeen ja kävely- ja pyörätiet kahteen kunnossapitoluokkaan. Kadut hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa kiireellisyysjärjestyksessä.

 

Linkki kunnossapitoon

talvikunnossapito