Tiedote Sepänkannaksen, Kolsarin ja Bron alueiden talousveden laadusta

28.01.2019 13:52

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Vesihuolto Asuminen ja ympäristö

Kirkkonummen keskustan eteläisen verkostoalueen eli Sepänkannaksen, Kolsarin ja Bron talousveden laadusta on tullut talven mittaan kyselyjä. Kysyjät ovat ihmetelleet kloorin makua vedessä. 

Alueelle on joulukuusta lähtien syötetty Hulmaljärven vettä Kantvikin painepiiristä. Aiemmin tälle alueelle johdettiin pääasiassa Päijänteen vettä keskustasta. Veden alkuperän muuttuminen on ollut aistittavissa ominaishajun ja -maun muuttumisena, jonka vuoksi asiakkaat ovat olleet yhteydessä veden laadusta vesihuoltolaitokselle ja Espoon seudun ympäristöterveysyksikön terveystarkastajaan. Veden klooripitoisuus on Kantvikin vedessä hieman korkeampi jo siksi, että vedenkäsittelylaitos sijaitsee lähellä, jolloin kloori ei ole ehtinyt haihtua vedestä. Järvivedestä puhdistettuun juomaveteen on aina lisättävä klooria veden hygieenisyyden varmistamiseksi.

Alueen talousvesi on todettu laadultaan hyväksi ja sitä voi käyttää turvallisesti.

Verkostovettä tutkitaan säännöllisesti valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi vedenjakelualueita muutettaessa on otettu ylimääräisiä näytteitä sekä vesihuoltolaitoksen että valvontaviranomaisen toimesta. Talousveden on todettu täyttävän laatuvaatimukset ja –tavoitteet.

Vedenjakelualueita on muutettu, koska vesihuoltolaitos valmistautuu keskustan vesitornin purkamiseen. Huonokuntoiseksi todettu vesitorni on tarkoitus purkaa kevättalven aikana. Veden riittävyyden varmistamiseksi vedenjakelualueita on muutettu siksi aikaa, kunnes uusi vesitorni saadaan käyttöön, arviolta kesällä 2020.

 

 

Anna Arosilta-Gurvits                                                     Kaisa Hemminki

Vesihuoltopäällikkö                                                        Valvontayksikön päällikkö

Kirkkonummen Vesi                                                       Espoon seudun ympäristöterveys