Tiedote kunnan vastuulla olevien väylien talvikauden kunnossapidon järjestämisestä

16.01.2019 11:32

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden talvikunnossapidosta, jonka hoidosta on tehty sopimus. Yksityisteiden talvihoidoista vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat. Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY).

Kunnossapitoalueita ja väyliä voi tarkastella erillisestä väyläkartasta kunnan nettisivuilta osoitteesta www.kirkkonummi.fi/kunnossapito.

Kuntalaisten on tärkeää havaita, että kunta ei vastaa tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja aidoilta. Kiinteistöjen tonteilta ei saa siirtää lunta kunnan katu- tai puistoalueille.

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/#. Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.

Palautetta voi antaa sähköpostitse kunnossapito@kirkkonummi.fi. Työaikana vastataan kunnossapidon toimiston puhelinnumeroon 040 8649 084. Puhelimitse annettu palaute kirjataan ja toimitetaan mahdollisimman pian alueen yhteyshenkilölle.

Kadut on jaettu seuraaviin talvikunnossapitoluokkiin

Kunnossapitoluokka 1, siihen kuuluvat pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyenliikenteen väylät. Auraus aloitetaan, kun lunta on 4 cm. Runsaan ja jatkuvan lumisateen aikana kadut pidetään liikennöitävässä kunnossa.

Kunnossapitoluokka 2, siihen kuuluvat kokoojakadut ja kevyenliikenteen alueelliset reitit. Auraus aloitetaan, kun lunta on 6 cm. Auraus aloitetaan yleensä lumisateen päätyttyä mutta pitkäkestoisen lumisateen aikana jo aiemmin.

Kunnossapitoluokka 3, siihen kuuluvat asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet. Auraus aloitetaan viimeistään 8 tuntia lumisateen päättymisen jälkeen.

Kunnossapitopalvelut

kevari