Tiedonsiirto varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan laajenee

01.08.2019 09:20

Kategoria: Varhaiskasvatus Lapset

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen asiakastiedot siirtyvät vuoden alusta varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan.

1.9.2019 alkaen tallennetaan myös tietoja huoltajista Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista. Vardaan tallennettavat henkilötiedot huoltajista ovat:
• nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
• varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
• maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lue lisää Vardasta 

Lisätietoja Kirkkonummen varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaselosteesta 

Kirkkonummen kunnan majakkalogo