The new coronavirus and the effects on education and schools in Kirkkonummi

21.03.2020 09:59

Kategoria: Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Lapset

The schools are closed until April 13th due to the new coronavirus. By this, the Finnish government wants to protect the population and secure a functioning community.

If your children are aged between 7-9 and you need to go to work, please contact your own school for more information.

Education is offered as distance learning until April 13th. The teachers will give instructions and tasks through Wilma and google classroom. As a caretaker it is important to check Wilma for messages from the teacher. You can also contact the teacher through Wilma or e-mail.

If you need help with Wilma, please call 040- 1269 299 (help given in Finnish and English) or 040-1269 793 (help given in Finnish, Swedish, English and French)

More information about the new coronavirus in English

https://thl.fi/en/web/infectious-diseases/what-s-new/coronavirus-covid-19-latest-updates

The national broadcasting company, YLE, offers news in different languages

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/ - uutiset selkosuomeksi / easy Finnish

https://yle.fi/uutiset/osasto/news/ - news in English

https://yle.fi/uutiset/osasto/novosti/ - news in Russian

https://svenska.yle.fi/ - news in Swedish

 

Koronavirus ja vaikutukset koulujen toimintaan 

Koronaviruksen vuoksi koulut on suljettu 13.4 asti. Tarkoituksena on suojata kaikkia ihmisiä ja turvata yhteiskunnan toiminta.

Ilmoita kouluun, jos sinä et voi olla poissa töistä ja sinun lapsesi ovat 7-9 vuotta vanhoja.

Kouluissa järjestetään 13.4 asti opetusta etäopetuksena. Tämä tarkoittaa, että lapset ja nuoret opiskelevat kotona. Opettajat antavat ohjeita ja tehtäviä Wilman ja Internetin (Google Classroom) kautta. Huoltajan on tärkeä tarkistaa Wilmassa opettajan viestejä.

Jos tarvitset apua Wilman kanssa voit soittaa: 040- 1269 299 (apua suomeksi ja englanniksi), 040-1269 793 (apua suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja ranskaksi)

Lisää tietoa korona-viruksesta selkokielellä

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19/koronavirus-covid-19-selkokielella

Uutisia voi lukea

https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/

kirkkonummen majakka