Terveysturvallisen harrastustoiminnan toteuttamisen periaatteet Kirkkonummella

03.12.2021 16:49

Kategoria: Nuoriso- ja liikuntapalvelut

Harrastustoiminnan järjestämisessä tulee noudattaa Kirkkonummen kunnan sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM), aluehallintovirastojen, Työterveyslaitoksen sekä lajiliittojen terveysturvallisuusohjeita. Harrastustoiminnan järjestäjien tulee laatia toiminnastaan terveysturvallisuussuunnitelma. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä. Vastuu harrastustoiminnan järjestelyistä, sekä tämän ohjeen noudattamisesta, on toiminnan järjestäjällä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa käyttövuorojen perumiseen.

Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet:

·       Toimintaan osallistutaan vain täysin terveenä.

·       Tapahtumissa noudatetaan voimassa olevia kokoontumisrajoituksia.

·       Toimijat käyttävät ainoastaan niitä tiloja, joihin heille on myönnetty käyttövuoro.

·       Toiminta tulee toteuttaa siten, että tilassa toimivat eri ryhmät eivät kohtaa missään tilanteissa.  Osallistujat saapuvat sisään vasta käyttövuoron alkaessa ja poistuvat tilasta oman käyttövuoron loppuun mennessä.

·       Harrastusryhmä kokoontuu aina samassa kokoonpanossa ja jokaisella harrastuskerralla kirjataan ylös läsnä olleet.

·       Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Saattajien tulee huolehtia kasvomaskin käyttämisestä ja turvaväleistä myös ulkona.

·       Ryhmän opettajat, ohjaajat ja valmentajat ovat mahdollisuuksien mukaan jokaisella harrastuskerralla samoja henkilöitä.

Tultaessa sisätilaan tai siirryttäessä tiloista toisiin, toiminnan järjestäjä huolehtii osallistujien huolellisesta käsienpesusta/ käsihuuhteen käyttämisestä. Lasten käsidesin käyttö tapahtuu aina ohjaajien/ valmentajien valvonnassa. Toiminnan järjestäjä vastaa kustannuksellaan käsidesien hankkimisesta omassa toiminnassa ja vastaa sen huolellisesta käytöstä.

·       Ohjaajat, opettajat, valmentajat ja 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään muulloin paitsi urheilusuoritusten aikana. 

·       Pukeutumis- ja peseytymistilojen käyttö rajoitetaan vain välttämättömään käyttöön. Harrastamisessa käytettävät vaatteet puetaan päälle mahdollisuuksien mukaan jo kotona.

Suihkut eivät ole käytettävissä, pois lukien uimahallin allastiloissa toimivien ryhmien kohdalla.

·       Toiminnassa käytetään materiaaleja ja välineitä, joita voi puhdistaa. Jokainen toimija vastaa omista välineistään ja niiden puhdistamisesta. Emme lainaa toisten toimijoiden välineitä.

·       Jos käytetään yhteiskäytössä olevia välineitä (esim. maalit, telivoimistelutelineet), toimija puhdistaa välineet välittömästi käytön jälkeen.

Lisätiedot:
Kirkkonummen vapaa-aikapalvelut, sähköposti: tilavaraukset@kirkkonummi.fi

kuvassa väestönsuojan monitoimihalli