Terveyssosiaalityö

Kirkkonummen terveyssosiaalityö

Terveyssosiaalityön sosiaalityöntekijään voitte ottaa yhteyttä, kun haluatte keskustella elämäntilanteestanne tai haluatte tietoa ja neuvoja esimerkiksi silloin, kun

  • sairaus aiheuttaa muutoksia työkykyyn, toimeentuloon tai ihmissuhteisiin
  • tarvitsette tietoa sosiaaliturvasta, sosiaalipalveluista, kuntoutusmahdollisuuksista tai oikeusturvasta
  • Teitä on kohdannut vakava sairaus tai onnettomuus ja tarvitsette tukea.
  • ikääntyessänne ette enää selviydy yksin tai perheenne tuen avulla tai läheisenä tarvitsette tukea.

Voimme yhdessä etsiä ja löytää niitä voimavaroja ja ratkaisuja, jotka auttavat sairauden aiheuttamassa tilanteessa. Usein yhteistyötä tehdään myös muiden ammattihenkilöiden kanssa. Palvelut ovat maksuttomia.

Kansalaiset
Terveyden ja hyvinvoinnin neuvonta- ja ohjauspalvelut
huolto / sosiaali- ja terveydenhuolto

Ajanvaraus ja tiedustelut


Palvelut työikäisille

avoterveydenhuollon palveluita käyttävä väestö

Sosiaalityöntekijä

puh. 040 126 9120