Terveys- ja sosiaalialan järjestöavustukset

Perusturvalautakunta myöntää vuosittain avustuksia sosiaali- ja terveysalan järjestöille.

Toiminta-avustukset järjestöille

Avustuksilla tuetaan kirkkonummelaisten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa.

Sosiaali- ja terveysalan avustusmäärärahat järjestöille
Perusturvalautakunnan avustuksilla tuetaan sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaa perusturvalautakunnan päättämin kriteerein. Kriteerit löytyvät kunnan kotisivuilta www.kirkkonummi.fi > Tietoja kunnasta > Toiminta-avustukset > Perusturvan toiminta-avustus. Järjestöavustuksia myönnettäessä otetaan huomioon kirkkonummelaisten jäsenmäärä tai osallistujamäärä toimintaan sekä toiminnan vaikuttavuus.

Avustusten hakuaika on 31.3.2020 klo 15.00 mennessä.

Hakemuksen toimittaminen
Hakemus tulee tehdä lomakkeelle, joka on saatavilla kunnan kotisivuilta osoitteesta www.kirkkonummi.fi/toiminta-avustukset.
Kunnanhallituksen ja sosiaali- ja terveysalan avustuksille on olemassa erilliset sähköiset lomakkeet.

Käytössä on sähköisesti palautettava lomake

Kaikkia hakulomakkeita saa tarvittaessa myös kunnan palvelupisteestä (Ervastintie 2). Avustushakemukset liitteineen tulee toimittaa osoitteeseen:

Kirkkonummen kunta / Kirjaamo
PL 20
02401 Kirkkonummi

tai s-postitse: kirkkonummen.kunta@kirkkonummi.fi.
Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Täältä löytyvät myöntämiskriteerit:

Myöntämiskriteerit

Lisätietoa antaa toimistosihteeri Tomi Koskela, sähköposti etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi.

Toimintaohjeet
Kansalaiset
Sosiaalipalvelujen vertais- ja vapaaehtoistoiminta,Terveyden vertais- ja vapaaehtoistoiminta
avustukset / avustuslaji