Terveys ja hyvinvointi

Hyvinvointityö varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehtimista ja sen toteuttamisesta huolehtii koko henkilöstö. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö, kasvatuskumppanuus, on tärkeä osa hyvinvointityötä.