TEM valinnut matkailun kehittämishankkeet – Kirkkonummi mukana

09.10.2020 15:22

Kategoria: Matkailu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Yrittäjyys

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), Etelä-Savon maakuntaliitto ja Varsinais-Suomen liitto järjestivät loppukesän aikana ylimääräisen rahoitushaun koronatilanteen takia matkailua kehittäville toimijoille. Saapuneista hakemuksista TEM esittää 29 hanketta rahoitettavaksi. (TEM Tiedote 9.10.2020)

Ehdotetuista hankkeista Kirkkonummi on mukana 12 muun kunnan ja Pyöräilymatkailukeskuksen pyöräilymatkailua Uudellamaalla kehittävässä Southcoast Bikepacking Trail -yhteishankkeessa. Hanketta vetävät Raasepori ja Porvoo. Rahoitusta esitetään myös Espoo Marketing Oy:n Yhdessä kestävää kasvua Espoon ja lähialueiden matkailuun - Vastuullisten palveluiden digitaalinen löydettävyys ja ostettavuus -hankkeelle. Kirkkonummen kunta tekee tiivistä yhteistyötä matkailun kehittämisessä Espoo Marketing Oy:n kanssa ja näin ollen Kirkkonummi on mukana tässä hankkeessa välillisesti lähialueen roolissa ja hanke hyödyttää myös kirkkonummelaisia matkailualan toimijoita.

Hankkeiden valinnassa painotettiin hankkeen yhteensopivuutta Suomen matkailustrategian kattoteemojen kanssa: kestävyys Suomen matkailun kilpailuvalttina, matkailualan digitalisointi, matkailupalveluiden kasvua tukeva saavutettavuus ja kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen.

Hankkeet toteutetaan vuoden 2021 aikana. Nyt jaettavalla hankerahoituksella tuetaan matkailuelinkeinon ja samalla alueiden elpymistä, sekä tavoitellaan pitkäkestoisia matkailua edistäviä vaikutuksia.

Raaseporin ja Porvoon sekä Espoo Marketing Oy:n hankkeiden saamat tukisummat täsmentyvät Varsinais-Suomen maakuntahallituksessa lokakuun puolivälissä. Rahoitus edellyttää vielä valtioneuvoston päätöstä määrärahan alueellisesta jaosta.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, kuntakehitys, visit@kirkkonummi.fi 

Pyöräilijöitä