Tasavallan presidentin vaali 2018 Kirkkonummella

02.01.2018 08:00

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Ennakkoäänestys yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa

Tasavallan presidentin vaalin ennakkoäänestys toimitetaan Kirkkonummen kunnan alueella olevissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa seuraavina aikoina:

Kirkkonummen kunnantalo (02400) osoite: Ervastintie 2

Ensimmäinen vaali: Tarvittaessa toinen vaali:
17.-19.1.2018, keskiviikko-perjantai, klo 9.00 - 20.00 31.1.-2.2.2018, keskiviikko-perjantai, klo 9.00 - 20.00
20.1.2018, lauantai, klo 10.00 - 16.00 3.2.2018, lauantai, klo 10.00 - 16.00
21.1.2018, sunnuntai, klo 12.00 - 16.00 4.2.2018, sunnuntai, klo 12.00 - 16.00 
22.-23.1.2018, maanantai-tiistai, klo 9.00 - 20.00 5.-6.2.2018, maanantai-tiistai, klo 9.00 - 20.00

Masalan kirjasto (02430) osoite: Sundsbergintie 1

Ensimmäinen vaali: Tarvittaessa toinen vaali:
17.-19.1.2018, keskiviikko-perjantai, klo 14.00 - 20.00 31.1.-2.2.2018, keskiviikko-perjantai, klo 14.00 - 20.00

Veikkolan kirjasto (02880) osoite: Allastie 6

Ensimmäinen vaali: Tarvittaessa toinen vaali:
20.- 21.1.2018, lauantai- sunnuntai, klo 9.00 -18.00 3.- 4.2.2018, lauantai –sunnuntai, klo 9.00 -18.00
22.1.2018, maanantai, klo 14.00 - 20.00 5.2.2018, maanantai, klo 14.00 - 20.00

Ennakkoäänestys laitoksissa

Seuraavissa laitoksissa on mahdollista äänestää ennakkoäänestysaikana: Helsingin keskuslaitos Killinmäen osastot, Volskoti, Tammikartanon hoitokoti, Kirkkonummen palvelukeskuksen ryhmäkodit, Lehmuskartano, Villa Sipriina, Valkokulta ja Villa Kaskimäki. Äänestysajoista määrää kunnanhallituksen nimeämä vaalitoimikunta.

Ennakkoäänestys kotona

Äänioikeutettu henkilö, jonka kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Kirkkonummi ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos henkilön kotikunta on vastaavasti äänioikeusrekisterin mukaan Kirkkonummi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Näin tehty ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten. Mahdollisen toisen vaalin osalta ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 30.1.2017 ennen klo 16.00. Tarkemmat tiedot kotiäänestyksestä saa Kirkkonummen keskusvaalilautakunnalta puh. 040 528 4959.

Äänestys vaalipäivänä

Vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018.
Tarvittaessa toimitetaan toinen vaali 11.2.2018.

Molempien vaalipäivien äänestykset toimitetaan Kirkkonummen kunnan äänestyspaikoilla klo 9.00 – 20.00 seuraavasti:

Äänestysalue Äänestyspaikka Äänestyspaikan osoite
Lapinkylä Sjökulla skola Sjökullantie 285
Veikkola Veikkolan koulu Kisapolku 7
Masala Nissnikun koulu, yläkoulu Masalantie 268
Gesterby Winellska skolan, (Gesterbyn koulukeskus) Gesterbynkaari 3 (sisäänkäynti A4)
Kirkonkylä Kirkkoharjun koulu, (Kirkonkylän koulukeskus) Asematie 8
Heikkilä Heikkilän koulu (Jolkby) Hirvitie 7a
Porkkala Kantvikin koulu Toppapolku 2

Ohjeet äänestäjälle äänestämistä varten

  • Äänestystilaisuudessa tulee esittää selvitys henkilöllisyydestä. Säännönmukaisessa tapauksessa äänestäjän tulee esittää vaalivirkailijalle asiakirja, joka todistaa äänestäjän henkilöllisyyden.
  • Ota mukaan voimassa oleva asiakirja, jolla voit todistaa henkilöllisyytesi (poliisin antama henkilökortti, passi, ajokortti tai kuvallinen Kela-kortti tai muu voimassa oleva henkilöllisyystodistus).
  • Ota mukaan kotiin tullut ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituksen puuttuminen ei kuitenkaan estä äänioikeutettua äänestämästä.
  • Ennakkoon voi äänestää kaikissa yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa ennakkoäänestysaikoina.
  • Vaalipäivänä voi äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty kotiin tulleeseen ilmoitukseen äänestysoikeudesta.

Ohjeet kotiäänestystä varten Kirkkonummella
Kotiäänestyslomake Kirkkonummi

Oikeusministeriön Vaalit-sivusto
Kuntaliiton presidentinvaalin 2018 yleiskirje

Kirkkonummi