Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Jäsen Varajäsen
Pj Ulla Seppälä Kok. Vesa Hirvonen KD
Vpj Jerri Kämpe-
Hellenius
RKP Eja Björkqvist RKP
Saara Mattero Kok Sami Sailo Kok.
Matti Tanskanen PS Juha Isotupa PS
Tuomo Tiitinen Vas. Elina Malmberg Vas.
Sea Eklund Vihr. Miira Heiniö Vihr.
Teppo Suontakanen SDP Sisko Päiviö-Laitinen SDP
Birkitta Salonen ProK Ramon Dippets ProK
Katri Aula Kesk. Kimmo Collander Kesk.


Sihteeri: Outi Koskinen