Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:

  1. valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
  2. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  3. arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää;
  4. huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta;
  5. valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi;
  6. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.
Jäsen Varajäsen
Pj Ulla Seppälä kok Susan Honka kok
Vpj Petri Ronkainen rkp/kd Gun-Maj Beck rkp/kd
Maija Lounamaa prok Ramon Dibbets vihr
Eero Lankia kesk Heli Kauhanen kesk
Mikko Kara kok Janne Leimi kok
Teppo Suontakanen sdp Tero Koivuranta sdp
Siv Ahlberg rkp/kd Maria Borg-Karlsson rkp/kd
Teija Virtamo-Tiiska vas Riki Saarimaa vas
Matti Tanskanen ps Timo Kallioinen ps


Sihteeri: Outi Koskinen