Tarjouspyyntö: Tietotekninen konsultointipalvelu sosiaali- ja terveystoimen tietojen migraation valmistelussa sekä tietoallas kilpailutuksen tekninen valmistelu

06.02.2019 14:05

Kategoria: Kuulutukset

Hankinnan kohteena on konsultointityö, jossa määritellään migroitava tietokokonaisuus sekä käytettävät migraatiovälineet. Konsultointi sisältää myös tietoaltaan teknisen suunnittelun sekä toiminnallisen määrittelyn että teknisen arkkitehtuurin tavoitetilan kuvauksen.

Konsultointityö laajuus käsittää Kauniaisten kaupungin ja Kirkkonummen kunnan asiakas- ja potilastietojärjestelmät. Hankinta on kansallisen kynnysarvon alittava hankinta ja toteutetaan yhdessä Kauniaisten kaupungin kanssa. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Kaikki halukkaat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 06.02.2018 sähköisesti Kauniaisten Kaupungin kotisivuilla sekä Kirkkonummen kunnan kotisivuilla. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinta/laatusuhteeltaan paras tarjous.

Tarjous on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kauniainen.fi. Sähköpostin aiheeksi merkintä: ”Tietoallas konsultointi”. Mikäli tarjous toimitetaan kirjekuoressa, on siinä ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi.

Tarjousten on oltava perillä 22.2.2019 klo 15.00 mennessä. Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Tarkemmat tiedot hankinnasta löytyvät oheisilta liitteiltä: