Tarjottavat palvelut

Laajat ja monipuoliset sosiaali- ja terveyspalvelut saman katon alta

Jokiniittyyn siirtyvät kaikki keskustan terveysasemalla sijaitsevat avopalvelut sekä sosiaali- ja terveyspalveluja keskustan muista toimipisteistä. Saman katon alle pääseminen mahdollistaa ammattilaisten entistä tiiviimmän yhteistyön asiakkaiden parhaaksi ja vähentää asiakkaan siirtelyä luukulta toiselle.

Hyvinvointikeskuksen palvelut:

 • lääkäreiden vastaanotot
 • hoitajien vastaanotot
 • päivystys ja kotisairaala
 • mielenterveys- ja päihdepalvelut
 • suun terveydenhuolto
 • äitiys-, lasten- ja ehkäisyneuvolat
 • perheneuvola ja puheterapia
 • perhepalvelut
 • nuorten hyvinvointiasema
 • lastensuojelu
 • vammaispalvelut
 • aikuissosiaalityö
 • hallintopalvelut
 • ikäihmisten avopalvelut
 • muistipoliklinikka
 • kotihoidon toimisto
 • omaishoito
 • ikäihmisten päiväkeskus
 • ikäihmisten oppimisympäristö
 • kuntoutuspalvelut
 • apuvälinekeskus
 • HUS-laboratorio
 • HUS-kuvantaminen

  Tuki- ja liitännäispalveluja kuten kahvio-/ravintola- ja siivouspalvelut


Masalan ja Veikkolan alueen palvelut säilyvät ennallaan.