Tapaturmapäivä 13.11.2020 – vuosittain kuolee yli 2 000 tapaturmaisesti

13.11.2020 08:30

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Vapaa-aika Kadut ja tiet

Tänään vietetään valtakunnallista tapaturmapäivää teemalla ”Kikkailut on kikkailtu”. Tilastokeskuksen kuolemansyytilaston (2018) mukaan Suomessa menehtyi tapaturmaisesti vuonna 2018 lähes 2 400 henkilöä. Yleisin kuolemaan johtanut tapaturma oli kaatuminen tai putoaminen. Tapaturmista lähes kolme neljännestä on koti- ja vapaa-ajantapaturmia ja kiire on taustatekijänä 62 %:ssa kotitapaturmista (Uhritutkimus 2017). Tapaturmien ennaltaehkäisyssä on tärkeää tunnistaa kodin vaaranpaikat ja lähiympäristön riskitekijät sekä vähentää kiirettä ja käyttää turvavälineitä.

Korona on muuttanut arkea ja liikkumista

Koronaepidemia on muuttanut monen arkea ja etätyöskentely on lisääntynyt myös Kirkkonummella. Kotona vietetyn ajan lisääntyessä huomattavasti on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota kodin sisätilojen ja ulkoalueiden turvallisuuteen. Kodeissa sattuu vuosittain yli 300 000 tapaturmaa. Kodin ja vapaa-ajan tapaturmissa menehtyy vuosittain yli 2 000 ihmistä. Kirkkonummella voidaan laskennallisesti arvioida vuosittain tapahtuneen pari tuhatta tapaturmaa ja toistakymmentä kuolemantapausta suhteutettuna väestömäärään. Kuntakohtaisia tarkkoja lukumääriä ei ole saatavissa. Nyt on viimeistään aika tarkistaa, että koti on turvallinen kaikille perheenjäsenille niin arkiaskareissa kuin esimerkiksi tulipalon tai vesivahingon sattuessa.

Alla olevassa kuvassa diagrammi: Tapaturmakuolleisuus ja erikseen kuolleisuus tapaturmaisiin kaatumisiin 1970-2018.

Lähde: Tilastokeskus, kuolemansyyt 2018

Talviajan riskeihin voi varautua ennakoimalla

Sisätiloissa vietetyn ajan vastapainoksi on tärkeää liikkua ja ulkoilla riittävästi. Kirkkonummen poikkihallinnollinen liikenneturvallisuustyöryhmä muistuttaa kiinnittämään huomiota kodin lisäksi myös liikkumisen turvallisuuteen. Talvikauden lähestyessä kannattaa panostaa mm. oikeanlaisiin varusteisiin kuten nastajalkineisiin, jotta vältytään kaatumisilta ja liukastumisilta. Oma näkyminen on syytä varmistaa heijastimilla. Liikenteeseen tulee varata riittävästi aikaa ja välttää kiirettä onnettomuuksien ennaltaehkäisemiseksi.

Testaa kotisi turvallisuus tarkistuslistojen avulla

Kodin turvallisuustesti:  https://www.kotitapaturma.fi/aineistopankki/kodin-turvallisuuden-tarkistuslista/

Lapsiperheen kodin turvallisuustesti: https://www.kotitapaturma.fi/lapsiperheen-kodin-tarkistuslista/

Lisätietoa tapaturmapäivästä: https://www.kotitapaturma.fi/tapaturmapaiva/

Lisätietoa tapaturmakuolemista Suomessa THL:n sivuilta: https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/tapaturmien-ehkaisy/tapaturmat-suomessa

Lähteet:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuolemansyyt [verkkojulkaisu]. ISSN=1799-5051. 2018, 5. Tapaturmat aiheuttivat 2 400 ihmisen kuoleman vuonna 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.11.2020].
Luettavissa: http://www.stat.fi/til/ksyyt/2018/ksyyt_2018_2019-12-16_kat_005_fi.html

Haikonen, K., Doupi, P., Honkala, E., October, M., Nipuli, S. & Lounamaa, A. 2017. Suomalaiset tapaturmien uhreina 2017: Kansallisen Uhritutkimuksen tuloksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työpaperi 45/2017. Helsinki.
Luettavissa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135809/TY%c3%962017_45_UHRI._.WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tapaturmapävän 13.11.2020 tunnus