Talvikunnossapito

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden talvikunnossapidosta, jonka hoidosta on tehty sopimus. Yksityisteiden talvihoidoista vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat. Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY). Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Tarkemmat kuvaukset näet täältä Katujen kunnossapitoluokitus.

Kunnossapitoluokka 1: (kartalla punainen)

  • Pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.
    • Auraus aloitetaan, kun lunta on 4 cm. Runsaan ja jatkuvan lumisateen aikana kadut pidetään liikennöitävässä kunnossa.

Kunnossapitoluokka 2: (kartalla sininen)

  • Kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit.
    • Auraus aloitetaan, kun lunta on 6 cm. Auraus aloitetaan yleensä lumisateen päätyttyä mutta pitkäkestoisen lumisateen aikana jo aiemmin

Kunnossapitoluokka 3: (kartalla vihreä)

  • Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.
    • Auraus aloitetaan, kun lunta on 8 cm. Auraus aloitetaan viimeistään 8 tuntia lumisateen päättymisen jälkeen.

Kuntalaisten on tärkeää havaita, että kunta ei vastaa tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja aidoilta. Kiinteistöjen tonteilta ei saa siirtää lunta kunnan katu- tai puistoalueille.

Kirkkonummen kunnan lumen vastaanottopaikka sijaitsee Strömsbyssä. Lumenvastaanottopaikkoihin saa tunnistelaitteen Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä. Lumen vastaanottomaksut

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta https://kirkkonummi.karttatiimi.fi/#. Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.

Palautetta voi antaa sähköpostitse kunnossapito@kirkkonummi.fi. Työaikana vastataan kunnossapidon toimiston puhelinnumeroon 040 8649 084. Puhelimitse annettu palaute kirjataan ja toimitetaan mahdollisimman pian alueen yhteyshenkilölle.