Talvikunnossapito

Kunta huolehtii yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja jalkakäytävien lumenaurauksesta ja liukkauden torjunnasta. Hiekoitus on pääasiallinen keino liukkaudentorjuntaan. Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. Tarkemmat kuvaukset näet täältä Katujen kunnossapitoluokitus.

Kunnossapitoluokka 1:

 • Pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.
  • kuivaa irtolunta enintään 4cm

Kunnossapitoluokka 2:

 • Kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit.
  • kuivaa irtolunta enintään 6cm

Kunnossapitoluokka 3:

 • Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.
  • kuivaa irtolunta enintään 8cm
    

Kiinteistöt eivät saa siirtää lunta tonteiltaan kunnan katu- tai puistoalueille. Tontinhaltijan vastuisiin kuuluu tontille johtavan kulkutien (tonttiliittymän) kunnossapito, kuten tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poisto. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta. Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille. Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa. Kirkkonummen kunnan lumen vastaanottopaikka sijaitsee Strömsbyssä. Lumenvastaanottopaikkoihin saa tunnistelaitteen Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä. Lumen vastaanottomaksut