Talvikunnossapito

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta. Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden talvikunnossapidosta, jonka hoidosta on tehty sopimus. Yksityisteiden talvihoidoista vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat. Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY). Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä: Kirkkonummen kunnan katujen kunnossapitoluokitus - talvihoitotyöt (pdf), hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 29.10.2019.

Kunnossapitoluokka 1: (kartalla punainen)

  • Pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.
  • kuivaa irtolunta enintään 5 cm. Auraus tulee aloittaa mahdollisimman pian laatustandardin alituttua tai niin, että katu on aurattu ennen liikenteen huipputunteja. Runsaan ja jatkuvan lumisateen aikana kadut tulee pitää liikennöitävässä kunnossa.  

  • Sohjon poistolla tarkoitetaan märän lumen ja ajoradan pintaan kertyneen lumi- ja jääpolanteen poistoa sen pehmennettyä sään lämmitessä. 

  • Sohjoa enintään 4 cm mahdollisimman pian tavoitetason alittumisen jälkeen.  

Kunnossapitoluokka 2: (kartalla sininen)

  • Kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit.
  • Kuivaa irtolunta enintään 7 cm. Auraus tulee aloittaa laatustandardin alituttua, yleensä lumisateen päätyttyä. Pitkäkestoisen lumisateen aikana auraus tulee aloittaa jo lumisateen aikana laatustandardin alituttua. 

  • Sohjoa enintään 6 cm tavoitetason alittumisen jälkeen 7 tunnin

Kunnossapitoluokka 3: (kartalla vihreä)

  • Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.
  • Kuivaa irtolunta enintään 10 cm. Auraus tulee aloittaa laatustandardin alituttua, viimeistään 10 tuntia lumisateen loppumisesta.

  • Sohjoa enintään 8 cm tavoitetason alittumisen jälkeen 10 tunnin kuluessa.  

Kuntalaisten on tärkeää havaita, että kunta ei vastaa tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja aidoilta. Kiinteistöjen tonteilta ei saa siirtää lunta kunnan katu- tai puistoalueille.

Kirkkonummen kunnan lumen vastaanottopaikka sijaitsee Strömsbyssä. Lumenvastaanottopaikkoihin saa tunnistelaitteen Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä. Lumen vastaanottomaksut

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta. Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.

Palautetta voi antaa sähköpostitse kunnossapito@kirkkonummi.fi. Työaikana vastataan kunnossapidon toimiston puhelinnumeroon 040 8649 084. Puhelimitse annettu palaute kirjataan ja toimitetaan mahdollisimman pian alueen yhteyshenkilölle.