Talous- ja velkaneuvonta

Kirkkonummen kunta vastaa talous- ja velkaneuvonnasta Kirkkonummella, Inkoossa, Siuntiossa Raaseporissa ja Hangossa.

Talous- ja velkaneuvonnan tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan tasapainoinen talous. Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan oman toiminnan ja päätöksenteon tukeminen.

Talous- ja velkaneuvonnassa:

  • annetaan tietoja ja neuvontaa talouden ja velkojen hoidosta ja taloudenpidon suunnittelusta
  • selvitetään ylivelkaantuneiden omaan talouteen liittyvien ongelmien ratkaisumahdollisuuksia ja avustetaan asiakkaita järjestelemään velkoja tavoitteena tehdä velkojien kanssa sovintoratkaisu
  • avustetaan ylivelkaantuneita haettaessa tuomioistuimesta yksityishenkilön velkajärjestelyä tai Takuusäätiön takausta
  • avustetaan velkajärjestelyn maksuohjelman muutosasioissa ja maksukyvyn parantuessa laadittavissa lisätilityslaskelmissa
  • ohjataan tarvittaessa velallisia hakemaan muuta oikeudellista apua

Velkaneuvonta toimii ajanvarauksella ja ajan voi varata ottamalla yhteyttä velkaneuvojaan.

Toimintaohjeet

Talous- ja velkaneuvonta

Vuoden 2019 alusta talous- ja velkaneuvonta on oikeusaputoimistojen järjestettävä. Kaikkien talous- ja velkaneuvojien yhteystiedot muuttuvat.

Lähimpänä oleva oikeusaputoimisto ja sen yhteystiedot ovat 2.1.2019 alkaen:
Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimisto
puh. 0295661827
s-posti: lansi-uusimaa.velkaneuvonta@oikeus.fi

Kirkkonummen talous- ja velkaneuvonnan työntekijät, jotka ovat palvelleet tällä alueella siirtyvät Länsi-Uudenmaan oikeusaputoimistoon Espoon toimipaikkaan osoitteeseen Kauppakeskus Iso Omena, Piispansilta 9B, 5.krs, 02230 Espoo

Voit vapaasti valita, mihin oikeusaputoimistoon otat jatkossa yhteyttä. Muiden oikeusaputoimistojen yhteystiedot löydät oikeus.fi -verkkosivulta oikeusapu -valikosta eli osoitteesta https://oikeus.fi/oikeusapu/fi/index/yhteystiedot.

Jos asiasi käsittely talous- ja velkaneuvonnassa on päättynyt ennen vuotta 2019, asiakastietosi eivät siirry oikeusaputoimistoon. Muista säilyttää erityisesti velkojen järjestelyä koskevat asiakirjasi. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut pysyvät muutoin ennallaan ja maksuttomina.

Kansalaiset
Henkilön talous- ja velkaneuvonta
neuvonta / velkaneuvonta