Talkooavustukset

Kirkkonummen kunta on varannut kunnassa toimivien asukasyhdistysten, nuorisoseurojen yms. käyttöön talkoomäärärahoja, joista osa (A) on tarkoitettu ympäristön parantamiseen ja osa (B) nuorisoseuratalojen peruskorjaukseen.

Talkooavustukset kuulutetaan haettavaksi kevättalvella 2022.