Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä 14.8.-15.9.2017

14.08.2017 10:24

Kategoria: Kuulutukset

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto nähtävillä

   

Pinta-alaltaan noin 70 ha suuruinen suunnittelualue sijaitsee Kehä III:n ja Espoonlahden välisellä alueella. Kaavaluonnoksessa ehdotetaan kerrostalovaltaista rakentamista alueen länsireunalle Kehä III:n suuntaisesti rakentamisen madaltuessa pientalovaltaiseksi Espoonlahtea kohden. Rakentaminen mahdollistaa alueelle n. 1500 uutta asukasta. Espoonlahden ranta-alueet varataan yleiseen virkistyskäyttöön ja rantaan osoitetaan uusi virkistysreitti. Kaavaratkaisu noudattaa Kehä III aluevaraussuunnitelmaa jossa liikennöinti alueelle jatkossa tapahtuu uusien rakennettavien Sundsbergin ja Majvikin eritasoliittymien kautta.

 

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan valmisteluaineisto pidetään MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 14.8 – 15.9.2017 kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa, osoitteessa Ervastintie 2.

 

Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan palvelupisteessä sekä keskustan, Masalan ja Veikkolan kirjastoissa. Lisäksi asiakirjat julkaistaan kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi > ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ > Kaavoitus > Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

 

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä valmisteluauneistosta. Mielipiteet on toimitettava kirjallisina osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä.

 

Vastaavat suunnittelijat: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi, s-posti: annika.pousi@kirkkonummi.fi   puh: 050 327 3413 ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi, s-posti tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi puh: 040 846 5657 (varaathan ajan henkilökohtaista tapaamista varten).

 

Asukaskokous

Pidetään tiistaina 29.8.2017 klo 18.00 – 20.00 kunnantalon Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2. Käynti Nordea pankkia vastapäätä olevan sivuoven kautta klo. 17.45 – 18.00.

  

Kirkkonummella 11.8.2017

Kuntatekniikan lautakunta