Suvimäen ja Majvikin asemakaavan laajennus vireille

11.05.2018 09:33

Kategoria: Kuulutukset

Kirkkonummen kunnan kaavoituspalvelut ilmoitti loppuvuodesta 2016, että Suvimäen ja Majvikin asemakaavoitus on aloitettu. Kaavaluonnos on ollut julkisesti nähtävillä syksyllä 2017. Kaavaluonnoksen nähtävillä olon jälkeen aloitetun jatkosuunnittelutyön aikana on ilmennyt tarve laajentaa suunnittelualuetta Kartanonranta Sundet I ja II muutos –asemakaavan alueelle sisältäen Kartanonrannan koulun kortteli 2143, sekä laajentaa suunnittelualue Kehä III:n alueelle välillä Masalan ja Majvikin eritasoliittymät. Masalan eritasoliittymän parantamisen yhteydessä Sundsbergintien linjaa muutetaan ELY-keskuksen laatiman aluevaraussuunnitelman mukaisesti, mikä tarkoittaa muutoksia korttelin 2139 korttelirajoihin.

Suvimäen ja Majvikin asemakaavan osallistumis- ja arvointisuunnitelma on jaettu osallisille ja julkaistu kaavoituksen kotisivuilla osoitteessa www.kirkkonummi.fi < Asuminen ja ympäristö < Kaavoitus < Nähtävänä nyt ja uudet hankkeet

Vastaavat suunnittelijat:     kaavoitusarkkitehti Annika Pousi ja kunnanarkkitehti Tero Luomajärvi

s-posti:                                annika.pousi@kirkkonummi.fi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

puh:                                    050-327 3413, 040 – 846 5657

Kirkkonummella 11.5.2018 

Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut