Suunnittelu

Katuja, kevyen liikenteen väyliä, puistoja, aukioita ja viheralueita suunnitellaan asemakaavoihin merkityille alueille. Vuosittain kuntatekniikan lautakunnan hyväksymä käyttösuunnitelma ohjaa suunnittelua.

Katusuunnittelu sisältää:

  • Kadut ja kevyen liikenteen väylät, puistoraitit
  • Vesihuolto, lukuun ottamatta vesilaitoksen omat hankkeet
  • Katu- ja tievalaistuksen
  • Liikenteenohjauksen ja liikennemerkit
  • Liikunta- ja virkistysalueet

Suunnittelukohteet 2019

Lisätietoa hankkeista: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Suunnitteluvaiheet

Ennen kuin katuja voidaan rakentaa, on laadittava eritasoisia suunnitelmia:

1.Yleissuunnitelma, jossa esitetään katujen ja ympäristön perusperiaatteet mm. kevyen liikenteen väylien linjauksen, katujen poikkileikkauksen, kasvillisuuden ja pintamateriaalien osalta. Yleissuunnitelma laaditaan kaavoitusvaiheessa.

2.Katusuunnitelma on maankäyttö- ja rakennusasetuksen vaatima hallinnollinen asiakirja, joka asetetaan yleisesti nähtäville asukkaiden kommentoitavaksi. Katusuunnitelmassa esitetään toimintojen, kuten ajoradan, pysäköinnin, leikkipaikkojen sijoittuminen sekä pintamateriaalit ja kuivatuksen periaatteet.

3.Rakennussuunnitelma -> suunnitelma- ja asiakirja kokonaisuus, jotka tarkentavat katusuunnitelma. Rakennussuunnitelmien perusteella kohteet rakennetaan.