Suun terveydenhuollosta saa kiireellistä apua myös korona-aikaan

12.05.2020 13:26

Kategoria: Koronatilanne Perusturva

Kirkkonummen suun terveydenhuollossa tehdään töitä koronaviruksesta huolimatta, vaikka osa suun terveydenhuollon henkilökunnasta onkin siirtynyt epidemian vuoksi muihin tehtäviin.

-Toimipisteessäni keskustan terveysasemalla hoidetaan kiireisiä ja puolikiireisiä koronaviruksen riskiryhmiin kuulumattomia potilaita, kertoo hammaslääkäri Aapo Hettula. -Meillä on 3-4 hammaslääkärin kesken yhteinen ajanvarauskirja. Potilaita tulee 15 minuutin välein hammashoitolaan, jolloin potilaiden väliset kontaktit on hoitolassa minimoitu. Toiminta on ollut sujuvaa ja olemme pysyneet hyvin aikataulussa, vaikka hoitoihin poikkeusoloissa meneekin enemmän aikaa. Särkyaikoja on nyt saanut hyvin mitä potilaat ovat kiitelleet, jatkaa hän.

Epidemian laajetessa maaliskuun lopulla alkoi näyttää siltä, että hammashoitoa ei ollut turvallista toteuttaa samoin kuin aikaisemmin. Hammaslääkärit saivatkin tehtäväkseen soittaa potilaille, joilla oli voimassa oleva ajanvaraus lähiaikoina ja heidän kanssaan keskusteltiin suun oireista. 

-Potilaat ovat olleet tyytyväisiä, kun meiltä on tavoiteltu ja olemme yhdessä miettineet jatkohoidon kuntoon, kertoo Hettula. -Hoitoaikoja on tarpeen tullen siirretty eteenpäin tai varattu aiemmaksi tilanteen mukaan.

Ajanvaraus toimii puhelimitse ja apua saa

Hammashuollon ajanvarauksessa vastataan puheluihin ihan normaalisti, ja potilaiden toivotaan nyt ottavan yhteyttä vain puhelimitse. Hammashoitaja, suuhygienisti tai ajanvarauksessa poikkeustilanteessa työskentelevä hammaslääkäri tekevät jokaiselle potilaalle hoidon tarpeen arvioinnin. Potilaan oireiden perusteella annetaan hammaslääkärin vastaanotolle aika, kotihoito-ohjeita tai muuta neuvontaa. Puhelimessa tiedustellaan ajanvarauksen yhteydessä potilaalta myös mahdollisista koronavirukseen viittaavista oireista.

On ehdottoman tärkeää, että Kirkkonummen kunnan hammashoitoon tullaan vain terveenä ja lievistäkin oireista on tärkeä kertoa puhelun aikana. Jos potilaalla on koronavirukseen viittaavia oireita ja kova särky tai hammastapaturma, joka vaatii hoitoa nopeasti, ohjataan potilas Helsinkiin sellaiseen erikoissairaanhoidon hammashoitoyksikköön, jossa on valmiudet hoitaa koronavirustartunnan saaneita potilaita. Vähemmän kiireellisessä tapauksessa pohditaan yhdessä potilaan kanssa, onko hänen mahdollista tulla vasta, kun oireet ovat menneet kokonaan ohi.

Kiireettömään hammashoitoon ei tällä hetkellä anneta aikoja, mutta jos suun terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että välttämättömään hoitoon olisi hyvä päästä jo lähiaikoina, aika annetaan. Tällä hetkellä aikaa ei välttämättä saa omaan lähihoitolaan tai tutulle hammaslääkärille, sillä kunnan eri hammashoitoloissa potilaiden hoitoonohjaus toimii nyt eri tavalla kuin aikaisemmin.

Korona vaikuttaa toimintaan

-Korona-aika on tuonut työhömme hammashoidossa haasteita lähes jokaiseen toimenpiteeseen, kertoo hammashoitaja Taina Huotari siitä, kuinka korona-ajan toiminta poikkeaa normaalista toiminnasta. -Suurin muutos on se, että emme voi käyttää ilmaa toimenpiteissämme, koska kun ilmaa puhalletaan suussa, syntyy aerosoleja, joissa voi olla COVID-19-virusta. Tämän takia pysyvät sijainniltaan haastavat paikkaukset eivät tahdo onnistua ja siksi teemmekin enemmän väliaikaisia paikkoja.

Koronataudin suhteen riskiryhmiin kuuluvien potilaiden hammasvaivat hoidetaan eri hoitolassa kuin perusterveiden ja hyväkuntoisten potilaiden. On olemassa hyviä keinoja vähentää mahdollista viruskuormaa myös vastaanottotilanteessa. Potilaiden hoito alkaakin usein purskuttelemalla desinfioivalla suuvedellä ja hammashoitohenkilökunta käyttää normaalia järeämpää suojavaatetusta estääkseen ”pöpöjen vaihdon” potilaan ja itsensä välillä. Hammashoitokäynti saattaakin mennä alusta loppuun niin ettei potilas näe hoitajiensa kasvoja lainkaan. Hammashoitoajat ovat nyt tavanomaista pidempiä, jotta hoito voidaan toteuttaa jokaisen potilaan kohdalla turvallisesti.

Hammaslääkäri Aapo Hettula selventää, mitä tämä tarkoittaa. -Korona-aikaan toiminta on rajatumpaa, jolloin mm. toimenpiteiden yhteydessä ilma-aerosolien muodostumista tulee välttää. Tämän vuoksi on tehty pääasiassa väliaikaisia paikkoja ja tietyin rajauksin muita toimenpiteitä. Normaalien hammashoidossa käytettävien suu-nenäsuojien ja suojahanskojen lisäksi nyt on käytössä ollut suojavarusteina lisäksi suojapuku, myssy ja visiiri.

Myönteisiä asioitakin löytyy

Etävastaanottokäyntejä on myös aloiteltu, esimerkiksi joitakin oikomishoidon kontrollikäyntejä on mahdollista toteuttaa etäyhteydellä.

-Oikomishoidon potilaat ovat lapsia ja nuoria, ja heille on täysin normaalia olla yhteydessä tietokoneen tai puhelimen kameran välityksellä, kertoo hammaslääkäri Pirta Liljekvist, joka toimii apuoikojana keskustan terveysasemalla. -Etävastaanottoa voitaisiin hyödyntää enemmänkin ja uskon että koronan aikaansaama digiloikka antaa meille mahdollisuuden lähestyä asioita uudella tavalla. Esimerkiksi ensimmäistä lastaan odottavien perheiden suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvioinnit voitaisiin toteuttaa etäyhteydellä ehkä myös tulevaisuudessa, mikä säästäisi paitsi aikaa, antaisi myös joustavuutta ajanvarauksiin. Perutulle ajalle saattaisi saada hyvinkin lyhyellä varoitusajalla toisen potilaan, hän pohtii.

Myös johtava ylihammaslääkäri Arja Liinavuori toteaa, että osa nyt käyttöön otetuista toimintatavoista tulee todennäköisesti säilymään tulevaisuudessakin. -Suun terveydenhuollossa varaudutaan jo exit-suunnitelmin kiireettömän hoidon aloittamiseen vähitellen. Koronaepidemia tulee kuitenkin vaikuttamaan pitkään suun terveydenhuollon toimintaan, hän arvioi.

Vaikka koronatilanne on tuonut paljon uusia haasteita ja huoltakin, Taina Huotari löytää kuitenkin valoisan puolen koronatilanteen keskeltä. -Tällaisen kriisin keskellä yhteen hiileen puhaltaminen on hitsannut työyhteisömme vieläkin yhtenäisemmäksi, jos jotain positiivista haluaa sanoa.

Hammaslääkärit