Suomi toisena kielenä

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole suomea äidinkielenään puhuvan oppilaan tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Suomi toisena kielenä on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääristä. Suomi toisena kielenä (S2) ei ole tuki- tai erityisopetusta.

Kirkkonummella opetusta annetaan peruskouluissa erillisissä ryhmissä, eriytettynä suomi äidinkielenä –opetuksen yhteydessä tai siten, että oppilas opiskelee osan tunneista suomi toisena kielenä ryhmässä ja osan suomi äidinkielenä ryhmässä. Oppilas arvioidaan aina suomi toisena kielenä –oppimäärän mukaisesti.

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Koulutus - Perusopetus
Paluumuutto Suomeen,Maahanmuuttajana Suomeen
opetus / perusopetus, koulut / peruskoulu, opetus / suomi toisena kielenä opetus