Suomi toisena kielenä

Suomen tai ruotsin opetus toisena kielenä on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille oppilaille.

Suomi toisena kielenä -opetusta annetaan niille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei ole suomea äidinkielenään puhuvan oppilaan tasoinen kaikilla kielen osa-alueilla. Suomi toisena kielenä on yksi äidinkielen ja kirjallisuuden oppimääristä. Koulu päättää, onko oppilaan oppimäärä suomi toisena kielenä. Kielitaidon osa-alueita ovat: puhuminen, lukeminen, kirjoittaminen, kuullun ymmärtäminen, luetun ymmärtäminen, rakenteet ja sanasto. Kielitaidon lisäksi keskeisiä osa-alueita opiskelussa ovat kulttuuritaidot ja kielenopiskelutaidot.

Kirkkonummella opetusta annetaan peruskouluissa erillisissä ryhmissä, eriytettynä suomi äidinkielenä –opetuksen yhteydessä tai siten, että oppilas opiskelee osan tunneista suomi toisena kielenä ryhmässä ja osan suomi äidinkielenä ryhmässä. Oppilas arvioidaan aina suomi toisena kielenä –oppimäärän mukaisesti.

Edellytykset

Opetus on tarkoitettu maahanmuuttajien ohella paluumuuttajille ja adoptoiduille lapsille, jotka tarvitsevat tukea kielen kehitykseen

Vastuutaho:
Kirkkonummen kunta/Kyrkslätts kommun (tuottaja)
Kansalaiset,Lapset ja lapsiperheet
Perusopetus
Paluumuutto Suomeen,Maahanmuuttajana Suomeen
opetus / perusopetus, koulut (oppilaitokset) / peruskoulu, opetus / suomi toisena kielenä opetus