Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksessa perehdyttiin varhaiskasvatukseen sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen Kirkkonummen kouluissa

08.12.2021 18:50

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 8.12. ja sai kokouksessaan muun muassa nähtäväkseen selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin kunnassa on ryhdytty Kouluterveyskyselyn 2021 tuloksien perusteella. Kokousta ennen lautakunta perehtyi Kirkkonummen varhaiskasvatuksen palvelukokonaisuuteen. Kokous pidettiin etäkokouksena.

Kouluterveyskyselyn tulokset vuonna 2021 – jatkokäsittely lautakunnassa

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli edellisessä kokouksessaan 3.11.2021 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselyn tuloksia. Lautakunta merkitsi tuolloin vuoden 2021 kouluterveyskyselyn tulokset ja niihin liittyvät meneillään olevat toimenpiteet tiedoksi. Lisäksi lautakunta pyysi nähtäväksi suunnitelman toimenpiteistä päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja turvallisen oppimisympäristön varmistamiseksi kouluissa

Kokouksessaan 8.12. lautakunta perehtyi Kirkkonummen lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisen suunnitelmiin ja toimenpiteisiin sekä kuuli vastaukset edellisessä kokouksessa esittämiinsä kysymyksiin.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat:

  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan yleisen toimivallan delegointi hallintosäännön LUKU 5, 18§:n kohdassa 12 mainitussa asiassa vahingonkorvaukset
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan kevään 2022 kokouskäytännöt, kokousajat ja -paikat
  • Sivistysjohtajan ajankohtaiskatsaus

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kirkkonummen majakkalogo