Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta

Varhaiskasvatus- ja opetuslautakuntien tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää.

Lautakuntien alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset.

Lautakunnat päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä varhaiskasvatuksen ja opetustoimen lainsäädännössä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Erkki Majanen kok Markku Ryhänen kok
Vpj Ville Salminen ps Alexander Polkko ps
Vesa Tarkkanen kok Antti Ursin kok
Susan Honka kok Pirkko Skutnabb kok
Sanna Andersén kok Sari Jouhki kok
Pekka M. Sinisalo prok Anna Presnukhina vihr
Roope Penttilä vihr Nina Bogatenko vihr
Anna-Mari Toikka vihr Jani Heiskanen vihr
Johanna Fleming sdp Merja Reijonen sdp
Markus Myllyniemi  vihr Pekka Arvola sdp
Kati Kaihlaranta vas Irja Bergholm vas

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich
Sihteeri: hallintosihteeri Monica Smeds