Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetusjaosto

Varhaiskasvatus- ja opetusjaostojen tehtäviin kuuluvat varhaiskasvatusta, esiopetusta, perusopetusta, toisen asteen koulutusta, ammatillisten kuntayhtymien järjestämää koulutusta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat asiat siltä osin kuin ne koskevat kyseessä olevaa kieliryhmää. Jaostojen alaisuudessa toimivat asianomaiseen kieliryhmään kuuluvat kunnalliset ja yksityiset päiväkodit, ja perhepäivähoito, asukaspuistot, leikkipuistot ja kerhotoiminta sekä perusopetusta ja lukiokoulutusta antavat koulut ja oppilaitokset. Jaokset päättävät kieliryhmänsä osalta myös niistä opetustoimen lainsäädännössä ja lasten päivähoitoa varhaiskasvatusta koskevissa säännöksissä kunnalle määrätyistä tehtävistä, joita ei ole hallintosäännössä määrätty viranhaltijan tehtäväksi.

Jäsen Varajäsen
Pj Erkki Majanen kok Markku Ryhänen
Vpj Pekka M.Sinisalo Riikka Purra PS
Outi Saloranta-Eriksson vihr Anna-Mari Toikka vihr
Nina Serow vihr Jaakko Kallio vihr
Susan Honka kok Pirkko Skutnabb kok
Vesa Tarkkanen kok Antti Ursin kok
Johanna Fleming sdp Merja Reijonen sdp

Esittelijä: sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala
Sihteeri: hallintosihteeri Monica Smeds