Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli kokouksessaan kansallisten oppimistulosten arvioinnin tuloksia, päätti vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja hyväksyi omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman

06.10.2021 18:42

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontui keskiviikkona 6.10. uudella kokoonpanolla ja käsitteli muun muassa kansallisten oppimistulosten arvioinnin alustavia tuloksia perusopetuksen 3. vuosiluokalla. Lautakunta päätti myös talousarvioesityksestä vuodelle 2022 sekä omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman hyväksymisestä. 

Kansallisten oppimistulosten arvioinnin alustavat tulokset perusopetuksen 3. vuosiluokan oppilaille

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) järjesti syksyllä 2020 oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 3. vuosiluokan oppilaille. Arviointi tuottaa kansallista tietoa oppilaiden osaamisesta matematiikkaan ja äidinkieleen ja kirjallisuuteen liittyvissä taidoissa sekä taitojen kehittymisestä alkuopetuksen aikana. 
Kolmannen luokan arviointi on osa kansallista perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointia, jossa seurataan oppilaiden osaamisen kehittymistä perusopetuksen aikana. Kirkkonummen kunnan kouluista otoksessa olivat Gesterbyn, Nissnikun ja Vuorenmäen koulut.

Nostoja alustavista tuloksista

  • Kirkkonummelaiset oppilaat menestyivät arvioinnissa keskimäärin hieman paremmin kuin otoksen oppilaat, niin äidinkielen kuin matematiikan tehtävissä. Kirkkonummelaiset tytöt menestyivät hieman paremmin kuin otoksen tytöt, pojat samantasoisesti kuin otoksen pojat. 
  • Kuntamme S2-oppilaat (Suomi toisena kielenä) menestyivät oppimistulosten arvioinnissa keskimäärin selvästi paremmin kuin otoksen S2-oppilaat. 
  • Kolmiportaisen tuen mukaan eriteltynä kirkkonummelaiset yleisen ja tehostetun tuen oppilaat menestyivät keskimäärin hieman paremmin kuin otoksen oppilaat. 
  • Merkille pantavaa on, että Kirkkonummen erityisen tuen oppilaat menestyivät keskimäärin selvästi paremmin kuin otoksen erityisen tuen oppilaat. 

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti merkitä alustavan kansallisen tuloksen vertailun oppimistulosten arvioinnista perusopetuksen 3. vuosiluokalla tiedokseen. 

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelma

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta käsitteli ja hyväksyi omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman. Suunnitelman käsitteli ja hyväksyi viime keskiviikkona 29.9. myös Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta omalta osaltaan. Tämän jälkeen hankesuunnitelma käsitellään vielä Ruotsinkielisessä kasvatus- ja koulutuslautakunnassa, Toimitilapalvelujen lautakunnassa sekä tämän jälkeen kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampushankkeessa on tarkoitus toteuttaa tilat Porkkalan lukiolle, Kyrkslätts gymnasiumille sekä musiikki- ja kansalaisopistolle. Hanke mahdollistaa myös kuvataidekoulun toimintojen sijoittamisen rakennukseen. Suunnitellut tilaratkaisut tukevat tilojen laajaa kuntalaiskäyttöä ja täydentävät Kirkkonummen vapaa-ajan toimintojen toimitilaverkostoa. Yhteiskampushanke liittyy myös laajempaan Kirkkonummen kuntakeskuksen kehittämissuunnitelmaan, jonka tavoitteena on uudistaa ja elävöittää keskusta-aluetta.

Talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnittelu vuosille 2023–2024

Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä vastuualueensa vuoden 2022 talousarvioesityksen ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman. Esitys käsitellään tämän jälkeen vielä kunnanhallituksessa ja valtuustossa. 

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Luonnontieteiden ja matematiikan painotusopetuksen (LUMA) oppiaineiden tuntien vuosiluokan vaihtaminen lukuvuodesta 2021–2022 alkaen.
  • Suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan otto-oikeus ja otto-oikeuden käyttäminen kaudella 2021–2025.
  • Hallintosäännön mukainen delegointipäätös lautakunnan toimikauden ajalle 2021–2025.
  • Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsi myös tiedoksi luottamushenkilön esteellisyysperusteet ja vaitiolovelvollisuuden sekä siihen liittyvät säännökset. 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Tuovi Ronkainen, puh. 044 245 2277 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 

Kokousasiakirjat
Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta

Kirkkonummen majakkalogo