Suomen vihrein kunta: Kirkkonummen varhaiskasvatus matkalla kohti kestävämpää elämäntapaa

01.10.2020 15:52

Kategoria: Varhaiskasvatus Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset Lapsiystävällinen kunta

Pienenä syntynyt luontosuhde kantaa pitkälle! Kirkkonummella onkin varhaiskasvatuksen toiminnassa lähdetty määrätietoisesti vahvistamaan kestävyysajattelua ja ympäristökasvatusta sekä lisäämään luontopedagogiikkaa. Vuoden 2020 alusta lähtien kunnan päiväkodit sekä avoin varhaiskasvatus ovat olleet mukana Vihreä Lippu -ohjelmassa ja kaikki lapset viettävät ryhmänsä kanssa joka viikko vähintään yhden päivän luonnossa.

Kohti kestävämpää elämäntapaa

Varhaiskasvatuksen johtaja Anu Vesiluoma kertoo, että kaikkea varhaiskasvatuksen toimintaa ohjaavat kansalliset varhaiskasvatuksen perusteet. ”Perusteet ohjaavat meitä huomioimaan kaikessa toiminnassamme kestävän elämäntavan periaatteita niin ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin”, Vesiluoma jatkaa. Tähän perustuvat myös Kirkkonummen varhaiskasvatuksen panostukset liittyen kestävyysajatteluun, ympäristökasvatukseen ja luontopedagogiikan lisäämiseen. Keskeisenä tavoitteena on tukea lasten kasvua vastuullisiksi kestävän elämäntavan toteuttajiksi: Ekososiaalisesti sivistynyt ihminen ymmärtää oman toimintansa vaikutukset muihin ihmisiin, ympäröivään luontoon ja yhteiskuntaan niin lähellä kuin kaukanakin.


”Osana henkilöstön osaamisen vahvistamista on kunnassa ehditty kouluttaa oppisopimusopintojen avulla ensimmäinen ympäristökasvattajien ryhmä ja toinen ryhmä aloitti opintonsa viime keväänä”, iloitsee Vesiluoma. Luontopedagogiikkaa edistetään myös käsi kädessä liikuntakasvatuksen kanssa, muun muassa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelman ja Ilo kasvaa ulkona sekä Liiku mun kanssa -hankkeiden avulla.

Varhaiskasvatuksen Kota – uusi ulkona oppimisen tukikohta

Keskustan alueella sijaitseva kota avattiin käyttöön helmikuussa 2020 ja se toimii yhtenä ulkona oppimisen tukikohtana. Kevään aikana kodan käyttö lähti mukavasti liikkeelle. Nuotion loimusta ja puiden räiskeestä on ehtinyt nauttia jo moni lapsi päiväkodin, perhepäivähoidon ja asukaspuiston retkillä. Parhaillaan suunnitellaan kodan hyödyntämistä myös ulkona oppimisen erilaisiin tapahtumiin.

Luonnossa oppimista Neidonkallion ja Finnsbackan päiväkodeissa

Neidonkallion päiväkodissa toimii ryhmä, jonka koko toiminta on rakennettu luonnossa oppimisen ympärille. Ryhmä aloitti toimintansa elokuussa 2019 ja siihen kuuluu tänä syksynä 14 lasta, jotka ovat iältään 3-5 vuotiaita. Ryhmä lähtee neljänä päivänä viikossa metsään, jossa heillä on tukikohtanaan iso teltta. Kaiken toiminnan ja tekemisen lisäksi lapset myös syövät lounaan metsässä sekä käyvät päivälevolle teltassa. Välipala-aikaan ryhmä palaa päiväkodille.

Finnsbackan päiväkodissa on puolestaan järjestetty luonto- ja ympäristöpainotteista esiopetusta elokuusta 2019 alkaen. Lapsille tämä ainutlaatuinen toiminta tarkoittaa käytännössä sitä, että esiopetus toteutuu pääsääntöisesti ulkona. Ruokailu ja iltapäivä vietetään päiväkodin tiloissa. Lyanin metsä on käytössä lähes päivittäin ja muitakin retkiä tehdään lähikohteisiin.

“Uskomme, että kasvattajan ja lapsen luontosuhde syntyy ja vahvistuu positiivisten kokemusten ja elämysten kautta”, kertoo Finnsbackan päiväkodin johtaja Elina Utriainen. Hän kertoo, että asioita ja ilmiöitä ihmetellään yhdessä lapsen kanssa. Läsnä oleva kasvattaja ylläpitää lapsen mielenkiintoa, havainnoi ja esittää kysymyksiä, jotka herättävät lapsia pohtimaan ja tutkimaan. Lapsena koetut luontokokemukset edistävät ympäristövastuullisuuden tunnetta – lapsi oppii, että jokainen ihminen, kasvi ja eläin on ainutkertainen. Hyönteiset, linnut, kukat, puut ja pensaat näyttävät monesti samanlaisilta, mutta kun niitä katsoo lähemmin, vaikka luupilla, havaitsee että ne ovat kaikki erilaisia. Myös jokainen lapsi on erilainen ja ainutkertainen.

Kasvattajan tärkein tehtävä on nostaa esiin lapsen kiinnostuksen kohteet ja vahvuudet ja auttaa ja tukea häntä onnistumaan ja löytämään omat vahvuutensa. Luonto on täynnä erilaisia aistikokemuksia ja tutkimuskohteita. Kun oppii kunnioittamaan ainutlaatuisuutta luonnossa, voi oppia kunnioittamaan erilaisuutta, erilaisia näkemyksiä, uskomuksia, mielipiteitä ja kokemuksia.

Luonnossa liikkuminen edistää lisäksi niin lapsen kuin aikuisenkin hyvinvointia. Luonto on innostava ja hoitava ympäristö hyvinvoinnin sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Hyvällä luontosuhteella on runsaasti terveyttä ja hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä vaikutuksia. Luonnossa olevien tuoksujen, äänien, sään ja vuodenaikojen vaihtelut hoitavat eri aisteja ja rauhoittavat ja vähentävät stressiä.

Ekologinen kestävyys – kierrätys ja ruokahävikin vähentäminen päiväkotien arjessa  

Päiväkodeissa kiinnitetään erityistä huomiota myös kierrätyksen opetteluun ja ruokahävikin vähentämiseen. Muun muassa Hommas daghemissa jätteidenlajittelu on suunniteltu tarkasti ja on kasvattajien ja lasten yhteinen asia. Kullakin ryhmällä on omat lajitteluastiansa kaikenlaisille jätteille, ja astioiden vieressä on kuvalliset jätteiden lajitteluohjeet. Lapset vievät lajitellut jätteet säännöllisesti päiväkodin käytävässä oleviin isompiin jäteastioihin. Ryhmillä on viikoittainen vastuu tyhjentää isommat jäteastiat pihalla oleviin astioihin annetun aikataulun mukaisesti. Se lapsi, jolla on vuoro vastata jäteastioiden tyhjennyksestä, käyttää omaa superlajittelijan liiviä, joka osoittaa, että lapsella on vastuu tyhjentämisestä. Lapsille on tärkeää, että he ovat tyhjentämisen vastuuhenkilöitä ja että he ovat superlajittelijoita. Lasten järjestelmällinen osallistaminen jätteidenlajittelun kaikkiin osiin on hieno tapa kasvattaa lapsista osaavia ja vastuullisia lajittelijoita.

Matilda Berg-Suomalainen Hommas daghemistä ja Carina Lillqvist Sjökulla skolasta tutkivat osana ympäristöpedagogin opintojaan mahdollisuuksia vähentää ruokahävikkiä päiväkodeissa ja kouluissa. Työssä osallistetaan lapsia ja oppilaita monella tavalla. ”Olemme yhdessä lasten kanssa pohtineet ruokamäärää, jonka he vievät kompostiin ja ”Kompostina”-kompostin mahanpuruja, kun hän saa liikaa ruokaa kompostoitavaksi, kertoo Berg-Suomalainen.

 

Vihreä Lippu -ohjelma

Kirkkonummen kaikki päiväkodit ja asukaspuistot ovat tämän vuoden alusta olleet mukana Vihreä Lippu -ohjelmassa.

Vihreä lippu on kansainvälinen kestävän kehityksen ohjelma ja kasvatusalan ympäristösertifikaatti, joka ohjaa kestävään elämäntapaan ja ympäristökuormituksen vähentämiseen yhdessä toimien. Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools-ohjelmaa, joka on maailman suurin koulujen ja päiväkotien kestävän kehityksen verkosto. Toimintaa on 68 eri maassa ympäri maailman.

Lapset ja nuoret ovat Vihreä lippu -toiminnan periaatteiden mukaisesti aina aktiivisia vaikuttajia aikuisten rinnalla niin suunnittelussa, päätöksenteossa, toteutuksessa kuin tulosten arvioinnissakin. Toiminnan tavoitteena on, että lapset ja nuoret innostuvat kestävän tulevaisuuden rakentamisesta taitojen, oivallusten ja elämysten kautta ja saavat samalla myönteisiä kokemuksia yhteisiin asioihin vaikuttamisesta.

Kirkkonummella myös monet peruskoulut ovat mukana Vihreä Lippu -toiminnassa ja kaikissa kouluissa työskennellään vahaiskasvatuksen tavoin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tästä kerromme lisää aivan omassa Suomen vihrein kunta -jutussa.

Artikkeli on osa Kirkkonummen ympäristötyötä käsittelevää juttusarjaamme. Yle julkaisi 3.9.selvityksen suomalaisten kuntien ympäristöasioiden hoitamisesta. Kirkkonummi oli kyseisen selvityksen mukaan Suomen vihrein kunta.

Lue myös: 

Suomen vihrein kunta: Kirkkonummi sitoutunut kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin

Lapset lajittelevat roskia.