Suomen Tiedeseuran opettajapalkinto 2020 Kyrkslätts gymnasiumin lehtori Tanja Ingelinille

29.04.2020 10:23

Kategoria: Opetus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Tanja Ingelinille on 29. huhtikuuta myönnetty Suomen Tiedeseuran opettajapalkinto 2020. Lämpimät onnittelumme asian johdosta!

Ingelin työskentelee historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon opettajana Kyrkslätts gymnasiumissa. Hän on digitaalisen opetuksen edelläkävijä ja innostava ja arvostettu pedagogi ja toimii Kyrkslätts gymnasiumin uuden yrittäjyyslinjan liikkeellepanevana voimana.

Ingelinin johdolla yrittäjälinjan opinto-ohjelmaa on kehitetty määrätietoisesti ja sillä on nyt vahvat yhteistyökontaktit Nuori Yrittäjyys -yhdistykseen, tiivis ja säännöllinen verkostoituminen Kirkkonummen paikallisten yrittäjien kanssa sekä aktiivinen yhteistyö pääkaupunkiseudun korkeakoulujen ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Yrittäjälinjan opinnoissa painotetaan erityisesti yrittäjyyttä, viestintää ja markkinointia, käytännön toimia, IT-työkalujen käyttöä, kansantaloutta sekä kieliopintoja. Opinto-ohjelman avulla osallistuja saa laajan, monipuolisen ja käytännönläheisen mahdollisuuden tutustua yrittäjyyteen ja samanaikaisesti he saavat vahvan teoreettisen perustan osaamiselleen. Tämä ei olisi mahdollista ilman yrittäjälinjan vastuutiimiä, jonka työtä Ingelin koordinoi. Yrittäjälinjan ansiosta kunnassa onkin jo uusia toimivia yrityksiä, jotka ovat saaneet alkunsa yrittäjälinjalla Ingelinin johdolla.

Suomen Tiedeseuran opettajapalkinto myönnetään vuonna 2020 yhdelle ruotsinkielisen lukion opettajalle (humanistis-yhteiskuntatieteelliset aineet) sekä kahdelle suomenkielisen lukion opettajalle (humanististen aineiden opettaja ja luonnontieteellisten aineiden opettaja). Palkintosumma on 5000 euroa. Lisäksi palkitun opettajan koulu saa 2000 euroa opetuksen kehittämiseen opettajan aineessa.

Lehtori Tanja Ingelin