Sotainvalidit

Sotainvalideilla on oikeus maksuttomaan:

  • kuntoutukseen
  • apuvälineisiin
  • avo- ja laitoshoidon palveluihin
  • omaishoidon tukeen

Palvelujen antamisessa noudatetaan tarveharkintaa. Valtiokonttori korvaa palvelut kunnille.

Korvaukset kunnille sotainvalidien palveluista (Valtiokonttori) 

Sotainvalidille korvataan avopalvelut, jos hänen työkyvyttömyysasteensa on vähintään 10 prosenttia ja laitoshoito, jos työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia. 

Yhteyshenkilö

Sari Suurjoki-Niemi
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
puhelin 0400 416 798