Sosiaalityöntekijän vakituinen virka, perusturvapalvelujen toimiala, työavain 244173

12.08.2019 11:48

Kategoria: Kuulutukset

Sosiaalityöntekijän vakituinen virka
Perusturvapalvelujen toimiala
Työavain 244173

Kirkkonummen perusturvan vammaispalveluissa on avoinna sosiaalityöntekijän virka 1.9.2019 lukien, tai sopimuksen mukaan.

Vammaispalvelujen tavoitteena on mahdollistaa vammaiselle kuntalaiselle hyvä, mielekäs ja muihin kuntalaisiin nähden tasa-arvoinen elämä.

Vammaispalvelun sosiaalityöntekijän tehtäviin kuuluu mm. asiakkaan palvelutarpeen arviointi, palvelusuunnitelman teko, palveluista päättäminen sekä moniammatillisen asiantuntijatahon kanssa tehtävä yhteistyö. Erityispalveluja ja tukitoimia järjestetään vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain perusteella kaiken ikäisille kuntalaisille.

Vammaispalvelussa työskentelee kolme sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaaliohjaaja, palvelusihteeri ja johtava sosiaalityöntekijä.

Arvostetaan aiempaa kokemusta vammaispalvelun sosiaalityöstä ja hyvää suomen ja ruotsin kielen taitoa. Oman auton käyttömahdollisuus on eduksi työssä.

Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön perus- ja aineopinnot sekä niihin liittyvän käytännön harjoittelun. Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa virkaa sekä rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen.

Kelpoisuusehto: Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun lain 272/2005 ja asetuksen n:o 608/2005 mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.  Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lähetä hakemuksesi 26.8.2019 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä hakulomakkeella www.kuntarekry.fi.

Lisätietoja antaa Jenny Rusk, vs. vammaispalvelun johtava sosiaalityöntekijä,

p. 040-1269692, jenny.rusk@kirkkonummi.fi. 

Työ alkaa: 1.9.2019

Kirkkonummi on kaksikielinen, kasvava ja uudistuva noin 40 000 asukkaan kunta Helsingin seudulla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Kunnassa työskentelee noin 2 300 eri alojen ammattilaista.

Kirkkonummen kunta on savuton työpaikka.