Sosiaali- ja potilasasiamies

Sosiaaliasiamies

  • Neuvoo asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa
  • Avustaa muistutuksen teossa
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Voit olla yhteydessä sosiaaliasiamieheen, jos olet tyytymätön saamaasi kohteluun tai palveluun sosiaalihuollossa tai tarvitset neuvoja oikeuksistasi sosiaalihuollossa. Sosiaaliasiamieheen voivat olla yhteydessä myös asiakkaiden omaiset ja muut läheiset, kuntalaiset sekä sosiaalihuollon asiakkaiden asioissa toimivat yhteystahot.

Sosiaaliasiamiehen tehtäväalueeseen eivät kuulu Kelan, työvoimatoimen, velkaneuvonnan tai edunvalvonnan palvelut.

Potilasasiamies

  • Neuvoo kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan toimintaan liittyvissä asioissa
  • Neuvoo ja ohjaa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Neuvoo ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tekemisessä, potilasvahinkoasioiden käsittelemisessä ja vahingonkorvausasioissa

Potilasasiamies ei tee päätöksiä, eikä ota kantaa lääketieteelliseen hoitoon. Jos jokin hoitoosi liittyvä asia on jäänyt epäselväksi, selvitä asiaa ensin omassa hoitopaikassasi sinua hoitaneen lääkärin, hoitajan tai muun sinua tai asioitasi hoitaneen henkilön kanssa. Jos asia ei näin selviä, ota yhteys hoitopaikkasi ylilääkäriin, ylihoitajan tai muuhun esimieheen. Tarvittavat yhteystiedot saat hoitopaikasta. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteys potilasasiamieheen.

Sosiaali- ja potilasasiamiehen yhteystiedot Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella