Sivistystoimenjohtajan katsaus koronavirustilanteeseen

05.04.2020 08:44

Kategoria: Kirjasto Museo Musiikkiopisto Kansalaisopisto Kuvataidekoulu Liikunta ja ulkoilu Opetus Kulttuuri Nuoriso- ja liikuntapalvelut Varhaiskasvatus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Koronatilanne Lapset Vapaa-aika Nuoret

Koronapandemia vaikuttaa meidän kaikkien arkeen.  Päiväkodeissa on vain vähän lapsia läsnä, ja kouluissa on siirrytty etäopetukseen ”yhdessä yössä”. Monesta tutusta, itsestään selvästä ja mukavasta harrastuksesta on pitänyt väliaikaisesti luopua.

Päiväkodit ovat auki ja varhaiskasvatuksen palveluita voivat käyttää kaikki niitä tarvitsevat lapset. Huoltajat harkitsevat hoidon tarpeen. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lapsia hoidetaan kotona, jos se on mahdollista. Seuraamme lasten läsnäolotilastoja päivittäin. Pientä vaihtelua on, mutta läsnäoloprosentti on asettunut n.13 – 17 % väliin. Arvioimme jatkuvasti mitä tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä on tehtävä. Joitakin poikkeusjärjestelyjä on jo tehty, esim. Lapinkylässä väistötilassa ollut ryhmä on siirretty Haapajärven päiväkotiin ja Ravalsin päiväkodin ryhmät Neidonkallion päiväkotiin. Syynä on ollut, että lapsia on vähän läsnä ja että kiinteistössä suoritetaan huoltotoimenpiteitä. Siirroista on aina tiedotettu huoltajia. Esiopetusta annetaan etäopetuksena. Esiopetuksen kuraattori ja psykologit tarjoavat ohjauksellista palvelua puhelimitse alle kouluikäisten lasten perheille. Tiedottamista on tehostettu, joko kohdennettuna Päikyn kautta tai kunnan muita tiedotuskanavia käyttäen. On myös varauduttu siihen, että ne lastenhoitajat, joilla on lähihoitajan tutkinto, siirtyvät perusturvaan, siinä tapauksessa että siellä tarvitaan lisää henkilökuntaa.

Asiakasmaksut ovat askarruttaneet ja niistä on tullut paljon kysymyksiä. Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta pitää ylimääräisen kokouksen 15.4.2020 missä sekä varhaiskasvatuksen että muut asiakasmaksut käsitellään.

Koulujen ja oppilaitosten tilat on suljettu. Näin ollen koulujen ulkopuolinen käyttö on keskeytetty ja esim. urheiluseurat eivät voi iltaisin käyttää liikuntasaleja.

Perusopetuksessa opetus on pääasiassa etäopetusta. Vuosiluokkien 1-3 oppilaat, oppilaat, joilla on erityisen tuen ja/tai pidennetyn oppivelvollisuuden päätös ja oppilaat valmistavassa opetuksessa, voivat tulla kouluun. Näidenkin oppilaiden osalta suositus on, että he mahdollisuuksien mukaan osallistuvat etäopetukseen. Oppilaita on lähiopetuksessa päivittäin n. 120-170, kun heitä on yhteensä näissä ryhmissä n. 2000.  Kouluissa oleville oppilaille opetusryhmät pidetään korkeintaan 10 hengen ryhminä. Ryhmät ovat omissa soluissaan ja välitunnit pidetään oman aikataulun mukaan. Ruokailu on porrastettu niin, että mahdollisimman vähän oppilaita ruokailee yhtä aikaa. Lähiopetukseen osallistuville oppilaille järjestetään iltapäivätoimintaa tarpeen mukaan. Niille oppilaille, jotka ovat etäopetuksessa, on yhteistyössä ruokapalveluyksikön kanssa, järjestetty mahdollisuus noutaa pakattu lounasannos tietyiltä kouluilta.

Kirkkonummella valmiudet etäopetukseen siirtymiselle olivat hyvät. Opettajia on suunnitelmallisesti koulutettu tvt-opetukseen vuosien varrella. Kun tieto etäopetukseen siirtymisestä tuli, tehostettiin nopeasti koulutuksen kautta valmius opettajille ja koulunkäyntiohjaajille ottaa haltuun etäopetuksen ja -yhteydenpidon mahdollistavat alustat ja välineet. Ns. tutor-opettajat järjestävät live-koulutuksia ja antavat apua akuutteihin ongelmiin. Erityisopettajat tekevät tiivistä ja täsmäytettyä yhteistyötä erityisten oppijoiden kanssa sekä laajasti kaikilla vuositasoilla. Osa koulunkäyntiohjaajista on mukana verkko-opetustunneilla. Tuntien jälkeen he siirtyvät antamaan etäavustusta tuen tarpeen oppilaille. Myös tukiopetusta on mahdollista saada. Opettajia on ohjeistettu pitämään etäopetuksessa oleviin oppilaisiin yhteyttä päivittäin. Yhteyttä voidaan pitää eri tavoin oppilaiden ikä- ja osaamistaso huomioiden. Oppilas- ja opiskelijahuoltopalvelut ovat myös saatavissa etäpalveluna. Mahdollisimman normaalin päivärutiinin säilyttäminen oppilaille on avainasemassa etäopiskelun sujuvuuden kannalta.

Opetushallitus on nyt antanut ohjeet koskien lukuvuoden 2019-2020 oppilasarviointia. Osaamisvaatimukset ovat samat kuin normaalioloissa, mutta ei voida vaatia, että oppilaat osaavat sellaista mihin he eivät ole saaneet ohjausta ja opetusta. Oppilaan mahdollisuus suorittaa tutkintonsa ei saa vaarantua. Erityistä huomiota kohdistetaan siihen, että varmistetaan oppilaiden ja opiskelijoiden mahdollisuus koulunkäyntinsä päättämiseen ja että siirtyminen seuraavalle koulutusasteelle tapahtuu niin joustavasti kuin mahdollista. Koska siirtyminen etäopetukseen on tapahtunut lukuvuoden lopussa opettajat tuntevat oppilaansa, mikä helpottaa oppilaan suoritusten arviointia.

Kokemukset kuluneista viikoista ovat pääasiassa hyvät. Selkeät toimintaohjeet ovat helpottaneet toimintaa ja koulujen valmiussuunnitelmat ovat olleet hyvänä tukena. Oppilaat ja opiskelijat ovat olleet innokkaasti mukana sekä opetuksen suunnittelussa että toteutuksessa. Myös huoltajat ovat antaneet positiivista palautetta ja kotien kannustava ja myönteinen suhtautuminen ja tuki opettajille on ollut tärkeä. Etäopetukseen tarvittavia laitteita on suhteellisen hyvin ja niitä on voitu antaa oppilaille kotiin lainaksi. Tiedottamisesta on pyritty tehostamaan, ensisijaisesti kohdennettuna Wilman kautta ja yleistiedotteina kunnan kotisivulla ja muissa viestintäkanavissa. Kasvavassa määrin on havaittavissa väsymistä, perheissä olevat arjen paineet ja huoli oppilaiden eriavoistumisesta. Tulemme tekemään kaikille huoltajille suunnatun kyselyn. Tavoitteena saada tietoa ja palautetta etäopetuksen sujuvuudesta ja tarvittavista muutoksista.

Lukiolaiset opiskelevat etäopetuksessa ja itseopiskeluna. Myös lukiolaisille on mahdollisuus noutaa pakattu lounasannos.

Ylioppilaskirjoitukset hoidettiin nopeutetulla aikataululla ja niistä selvittiin kunnialla. Lämpimät onnittelut poikkeuksellisen kevään tuleville uusille ylioppilaille

Kunnan vapaa-aikapalveluissa poikkeusaika on näkynyt selvästi.

Kirjasto tarjoaa ainoastaan e-palvelut normaalisti. Nämä ovat siis ilmaisia, sähköisiä palveluita, joiden kautta voi lukea ja kuunnella kirjoja, lehtiä ja musiikkia sekä katsella elokuvia.

Musiikkiopiston lähiopetus on keskeytetty ja ryhmäopetus ja konsertit peruttu. Yksilöopetus ja musiikin perusteiden opetus jatkuu etäopetuksena. Myös kuvataidekoulun lähiopetus on keskeytetty ja siirrytty etäopetukseen. Kuvataidekoulun ja käsityökoulun yhteinen kevätnäyttely ”Matkalla” suljettiin. Kansalaisopiston lähiopetus on keskeytetty. Osa kevätkauden kursseista jatkuu etäopetuksena pääsiäiseen asti. Kesäkauden kurssit 14.4. alkaen on peruttu.

Uimahalli ja liikuntahalli on suljettu. Ulkoilla kuitenkin voi, kunhan muistetaan turvavälit.

Nuorisotilat on suljettu. Nuoriso- ja liikuntapalveluiden ohjattu toiminta on keskeytetty. Nuoriso-ohjaajia kuitenkin tavoittaa sosiaalisen median välityksellä.

Ragvaldsin museoalue on suljettu. Myös kansallisen veteraanipäivän kansalaisjuhla 27.4. on valitettavasti peruttu. Perinteiset Kirkkonummi-päivät elokuun viimeisenä viikonloppuna suunnitellaan pidettäväksi.

Poikkeustila on jatkettu ja kestää tämän hetken tiedon mukaan 13.5. asti.

Haluan kiittää henkilöstöä ja asiakkaitamme joustavuudesta ja ymmärryksestä sekä toivottaa voimia ja innostusta jatkaa hyvää työtä kevään aikana.

Hannele Kujala

sivistystoimenjohtaja

Sivistystoimenjohtaja Hannele Kujala