Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajoista sekä käsitteli lisämäärärahaesitystä kuluvalle vuodelle 2021

01.12.2021 19:18

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui keskiviikkona 1.12. ja päätti varhaiskasvatuksen ja koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuodelle 2022–2023. Tämän lisäksi lautakunta käsitteli muun muassa lisämäärärahaesitystä talousarviovuodelle 2021 sekä julisti haettavaksi urheilustipendit ja huomionosoitukset vuoden 2021 ansioista. 

Varhaiskasvatuksen ja koulujen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2022–2023

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti varhaiskasvatuksen sekä esi-, perus- ja lukio-opetuksen työ- ja loma-ajoista lukuvuonna 2022–2023.

 • Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 10.8.2022 ja päättyy keskiviikkona 21.12.2022.
 • Syysloma pidetään viikon mittaisena 17.10.2022 - 21.10.2022 (viikko 42)
 • Joululomaa vietetään 22.12.2022 - 6.1.2023
 • Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023 ja päättyy lauantaina 3.6.2023
 • Talviloma pidetään 20.2.2023 - 24.2.2023 (viikko 8)

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat noudattavat peruskoulujen työ- ja loma-aikoja toimintavuosina 2022–2023 kuitenkin niin, että viimeinen työpäivä kevätlukukaudella on perjantai 2.6.2023.

Lautakunta päätti lisäksi, että varhaiskasvatuksen toimintavuosi 2022–2023 alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.7.2023. Kesäaikana 1.6.–31.7.2023 tilanteen niin salliessa eri alueilla kesäajan varhaiskasvatusta järjestävät vain nimetyt päiväkodit - muut toimipaikat ovat tuolloin suljettuja. Tarvittaessa toimintaa keskitetään myös muina koulujen loma-aikoina. Varhaiskasvatuksen tarve loma-aikoina kartoitetaan huoltajille osoitetulla kyselyllä. Lisäksi päätettiin, että varhaiskasvatuksen koulutuspäiviä voidaan järjestää sekä syksyllä että keväällä. Koulutuspäivinä ei järjestetä esiopetusta.

Päivittäiset toiminta-ajat ovat päiväkodeissa pääsääntöisesti kello 6.30–17.30 ja tarvittaessa kello 6–18. Vuorohoitoa järjestetään keskustan palvelualueella Jokirinteen päiväkodissa iltaisin, öisin, viikonloppuisin sekä arki- ja juhlapyhinä. Asukaspuistot ovat avoinna pääsääntöisesti maanantaista perjantaihin kello 9–16.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan talousarvion 2021 lisämäärärahaesitys

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli kokouksessaan lisämäärärahaesitystä vuoden 2021 talousarvion osalta.

Lautakunta totesi päätöksessään, että koronapandemiasta johtuneiden rajoitustoimenpiteiden takia vapaa-aikapalveluiden tulot ovat jääneet merkittävästi vuoden 2021 talousarvion tuloarviosta.

Lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se myöntää sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2021 talousarvioon 200 000 euron lisämäärärahan, koronapandemian rajoitustoimenpiteistä johtuneen tulovajeen takia.

Urheilustipendit ja huomionosoitukset vuoden 2021 ansioista

Kirkkonummen kunta huomioi vuosittain kirkkonummelaisia parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia sekä muita liikuntakasvatustyössä ansioituneita henkilöitä.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta julisti haettavaksi Kirkkonummen kunnan vuoden 2021 urheilustipendit ja huomionosoitukset sekä Olli Mäki palkinnon 7.1.2022 mennessä. Lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valmistelevat esityksen palkittavista henkilöistä yhdessä nuoriso- ja liikuntajohtajan ja vapaa-aikasihteerin kanssa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

 • Iltapäivätoiminnan periaatteiden muuttaminen koskien paikan irtisanomiskäytäntöä 
 • Liikuntapaikkojen hoitoluokitus 
 • Nuorisopalvelujen sekä liikuntapalvelujen kohdeavustuksia 2021 
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen vuoden 2022 järjestöavustukset 
 • C.F. ja Maria von Wahlbergin opintoavustusten myöntäminen lukuvuonna 2021-2022 
 • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan yleisen toimivallan delegointi, hallintosäännön mukaisesti, vahingonkorvaukset 
 • Ehdotus Kirkkonummen nuorisovaltuuston uudeksi toimintasäännöksi

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959

Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kirkkonummen majakkalogo