Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan vuoden 2022 talousarvioesityksestä ja hyväksyi omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman

29.09.2021 20:17

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta kokoontui keskiviikkona 29.9. ensimmäistä kertaa uudella kokoonpanolla ja päätti muun muassa talousarvioesityksestä vuodelle 2022 sekä omalta osaltaan Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelman hyväksymisestä. 

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampuksen hankesuunnitelma 

Kirkkonummen lukioiden ja opistojen yhteiskampus hankkeessa on tarkoitus toteuttaa tilat Porkkalan lukiolle, Kyrkslätts gymnasiumille sekä musiikki- ja kansalaisopistolle. Hanke mahdollistaa myös kuvataidekoulun toimintojen sijoittamisen rakennukseen. Suunnitellut tilaratkaisut tukevat tilojen laajaa kuntalaiskäyttöä ja täydentävät Kirkkonummen vapaa-ajan toimintojen toimitilaverkostoa.

Yhteiskampushanke liittyy myös laajempaan Kirkkonummen kuntakeskuksen kehittämissuunnitelmaan, jonka tavoitteena on uudistaa ja elävöittää keskusta-aluetta. Kehittämissuunnitelmassa Kirkkonummen koulukeskuksen tontti on osoitettu asumistarkoitukseen ja torin ympäristöön on tarkoitus tuoda asumista sekä julkisia että kaupallisia palveluja.

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan lisäksi hankesuunnitelman käsittelee kokouksissaan myös muut sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen lautakunnat, toimitilapalvelujen lautakunta sekä tämän jälkeen kunnanhallitus ja kunnanvaltuusto.

Talousarvioesitys vuodelle 2022 ja taloussuunnittelu vuosille 2023–2024 

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti omalta osaltaan hyväksyä vastuualueensa vuoden 2022 talousarvioesityksen ja vuosien 2023–2024 taloussuunnitelman muutoksen ja lisäyksen kera. Esitys käsitellään tämän jälkeen vielä kunnanhallituksessa ja valtuustossa.

Muita kokouksessa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa:

  • Hallintosäännön mukaiset delegointipäätökset lautakunnan toimikauden ajalle 2021-2025.
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan otto-oikeus ja otto-oikeuden käyttäminen kaudella 2021-2025.
  • Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta merkitsi tiedoksi luottamushenkilön esteellisyysperusteet ja vaitiolovelvollisuuden sekä siihen liittyvät säännökset. 

Lisätietoja:

Lautakunnan puheenjohtaja Kari Virtanen, puh. 040 570 7873 
Esittelijä, sivistysjohtaja Eeva-Kaisa Ikonen, puh. 040 528 4959 
 
Kokousasiakirjat
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Kirkkonummen majakkalogo