Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti 15.4. varhaiskasvatuksen sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista poikkeusolojen aikana

15.04.2020 21:32

Kategoria: Varhaiskasvatus Koulut Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Lapset

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta päätti, että poikkeusolojen aikana varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja ei peritä 18.3.2020 alkaen lapsen poissaolopäiviltä.

Lautakunta päätti myös, että kerhotoiminnasta, joka on ollut suljettuna 18.3.2020 alkaen, ei peritä maksuja huhti- ja toukokuussa.

Lautakunta päätti helpotuksista myös koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasmaksuihin. Niiden lasten osalta, jotka eivät osallistuneet toimintaan 18.3. – 31.3. kuukausimaksu puolitetaan. Huhtikuussa kuukausimaksua ei peritä lainkaan. Toukokuussa kuukausimaksu puolitetaan 1.5. – 13.5. välisenä aikana tai sitä ei peritä lainkaan, mikäli poikkeusolot jatkuvat lukukauden loppuun asti.

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelut

Kirkkonummen majakkalogo