Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lautakunnan tehtävänä on vastata varhaiskasvatuksen ja opetuksen molempia kieliryhmiä koskevista asioista, joista säädetään lainsäädännössä ja joiden toimivallasta ei ole hallintosäännöllä tai muilla päätöksillä määrätty.

Tämän lisäksi lautakunnan tehtävänä on vastata kulttuuritoiminnasta ja kunnan museotoiminnasta, kirjastotoiminnan järjestämisestä, vapaan sivistystyön järjestämisestä kansalaisopistossa, taiteen perusopetuksen järjestämisestä musiikkioppilaitoksessa ja kuvataidekoulussa, liikuntatoimesta, nuorisotoimesta, ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoidosta sivistys- ja vapaa-aikapalveluita koskevalta osalta, joista säädetään lainsäädännössä.

Jäsen Varajäsen
Pj Antti Kilappa prok Outi Saloranta-Eriksson prok
Vpj Anni-Mari Syväniemi prok Leena Riipinen kok
Maj-Britt Hellström rkp/kd Ari Lahtinen E217
Patrik Lundell rkp/kd Simon Lindberg rkp/kd
Maj Åberg-Hilden rkp/kd Björn Elfström rkp/kd
Erkki Majanen kok Vili Herrala kok
Maarit Orko vihr Eckhart Georgi vihr
Krista Petäjäjärvi vihr Anna-Mari Toikka vihr
Jarmo Siivari kesk Ilona Tiainen
Tero Suominen  sdp Esa Illén sdp
Tuomo Tiitinen vas Irja Bergholm vas

Esittelijä: vt. sivistystoimenjohtaja Mikael Flemmich
Sihteeri: toimistosihteeri Johanna Wendelin