Siuntionjoen valuma-alueen kunnostustyö alkaa

19.12.2018 09:40

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Liikunta ja ulkoilu Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Siuntionjoen valuma-alueen kunnat käynnistävät vesistöalueen kunnostuksen 6-vuotisella sopimuksella. Kunnostusta koordinoi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry.

Siuntionjoen vesistöalueen kunnostamiseksi tarvitaan määrätietoista ja pitkäjänteistä kunnostustyötä. Valuma-alueen kunnostamiseksi laadittu 6-vuotinen ”Elinvoimainen ja esteteetön Siuntionjoki 2030” -vesistövisio on nyt hyväksytty valuma-alueen kunnissa Siuntiossa, Inkoossa, Kirkkonummella, Lohjalla ja Vihdissä. Kunnostustyöt käynnistyvät 2019 alussa ja kuntien ja LUVY:n rahoitus on yhteensä vajaa 150.000 euroa vuodessa. Kuntien rahoitusta vastaan haetaan eri rahoituslähteistä lisärahoitusta ja jo marraskuussa 2018 tehtiin Uudenmaan ELY-keskukselle avustushakemus kunnostustöihin. Valuma-alueen yrityksiä toivotaan myös mukaan työhön vesistöalueen tilan parantamiseksi.

Kunnostuksissa tehdään sekä hajakuormituksen vähentämistoimia että käytännön kunnostustyötä sekä alueen järvissä että virtavesissä. Hajakuormituksen vähentäminen on yksi hyvin keskeinen painopistealue ja maatalouden kuormituksen vähentämiseen etsitään keinoja yhdessä alueen viljelijöiden kanssa. ”Siuntionjoen vesistöaluekokonaisuus on yksi Länsi-Uudenmaan helmistä ja yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa saamme varmastikin vesien tilaa kääntymään parempaan suuntaan. Kunnostustyön käynnistyminen kuntien yhteisellä hankkeella on alueen kuntien hieno voimannäyttö,” toteaa LUVY:n toiminnanjohtaja Jaana Pönni.

Siuntionjoki on yksi luonnontilaisimpana säilyneistä jokivesistöistä Uudellamaalla ja yksi harvoista Suomen puolella Suomenlahteen laskevista joista, jossa vielä tavataan erittäin uhanalaista meritaimenta. Siuntionjoen vesistöalueeseen kuuluu jokiosuuden lisäksi useita järviä kuten esim. Vihdin puolella Enäjärvi ja Poikkipuoliainen, Siuntiossa Karhujärvi, Tjusträsk ja Vikträsk ja Kirkkonummen puolella Bakträsk, Hepari ja Petäjärvi. Siuntionjoen vesistö on kuormittunut, rehevä ja ihmistoiminnan moninaisten vaikutusten alainen. Sijainti Etelä-Suomen ravinteikkailla savimailla aiheuttaa sen, että Siuntionjoki on luontaisesti savisamea jokivesistö ja vesistöalueen järvistä monet ovat luontaisestikin reheviä. Veden laatua heikentävät etenkin maa- ja metsätalouden hajakuormitus, mutta myös jätevedet, haja-asutus ja hulevedet. Vesistöalueesta suurin osa kuuluu Natura 2000 -alueeseen ja se on myös ainoa ympäristöministeriön asettaman Vesistöjen erityissuojelutyöryhmän ehdottama erityissuojeltava jokivesistö Uudellamaalla.

 

Lisätietoja:

Jaana Pönni
toiminnanjohtaja
050 575 1738
jaana.ponni@luvy.fi

 

kala