Sirkku Pekkarinen-Keto on nimitetty vs. perusturvajohtajaksi

07.02.2022 11:51

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Palvelut Perusturva

Perusturvan palvelualueen johtaja, vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela on valittu Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen määräaikaiseksi valmistelujohtajaksi 10.1. - 31.12.2022, joksi ajaksi kunnanjohtaja Tarmo Aarnio on myöntänyt hänelle virkavapaata Kirkkonummen kunnan palveluksesta.

Kunnanhallitus on nimennyt VTM, palvelujohtaja Sirkku Pekkarinen-Kedon vs. perusturvajohtajaksi ja vs. perusturvan palvelualueen johtajaksi ajalle 24.1. - 31.12.2022.

Sirkku Pekkarinen-Keto