Sijaishuolto

Aina eivät avohuollon tukitoimet riitä, vaan lapsen edun mukaista on hänen sijoittamisensa kodin ulkopuolelle. Tilanteissa, joissa lapsen kehitys vaarantuu vakavasti esimerkiksi

  • lapsen oman tai vanhempien päihteiden käytön vuoksi
  • lapsen perustarpeiden laiminlyönnin vuoksi
  • lapsen itse vaarantaessa oman elämänsä

Lapsi sijoitetaan kodin ulkopuolelle kiireellisesti tai suunnitellaan huostaanottoa, jolloin lapsen asiakkuus siirtyy sijais- ja jälkihuoltoon. Tavoitteena on lapsen kotiinpaluu, kun huoli lapsesta ja perheestä on poistunut.

Sijaishuolto tarkoittaa lapsen huolenpidon järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijoitusvaihtoehtoja ovat

  • perhehoito
  • lastensuojelulaitokset, ammatilliset perhekodit
  • läheissijoitus, sukulaissijoitus

Tämän jälkeen lapsi siirtyy jälkihuoltoon, missä perhettä tukeva työskentely jatkuu päättyen viimeistään lapsen täyttäessä 25 vuotta.