Seudullinen yhteistyö

Helsingin seutu

Helsingin seutu muodostuu pääkaupunkiseudusta ja KUUMA-kunnista. Alueella on yhteensä 14 kuntaa. Kunnat tekevät seutusuunnittelua mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta.


KUUMA-seutu

KUUMA-seudun muodostavat pääkaupunkiseudun kymmenen ympäristökuntaa. Kirkkonummen lisäksi KUUMA-kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-toimintasuunnitelman mukaisesti kunnat organisoivat yhteistyötään. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain kuntien kesken.

KUUMA-johtokunta johtaa ja kehittää kuntien yhteistyötä, hyväksyy mm. lausunnot ja sopimukset sekä edustaa KUUMA-kuntia esimerkiksi Helsingin seudun yhteistyökokouksissa (HSYK), jossa päätetään mm. MAL-hankkeen eteenpäinviemisestä. Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat muodostavat johtokunnan. Seudun kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä KUUMA-yhteistyöjohtaja muodostavat KUUMA-komission, joka vastaa mm. asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä johtokunnan päätösten toimeenpanemisesta ja seurannasta.


Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö (MAL)

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimukset vahvistavat seudun kuntien keskinäistä sekä seudun ja valtion välistä yhteistyötä. Sopimuksissa määritellään tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet lähivuosien asuntotuotannolle sekä kestävän yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämiselle. Maankäyttöä, asumista ja liikennettä suunnitellaan kokonaisuutena, mikä auttaa tekemään kauas katsovia suunnitelmia yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi ja toteuttamaan suuria liikenneinvestointeja.


Uudenmaan liitto

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava 2050 kattaa lähes koko Uudenmaan alueen. Sen aikatähtäin on vuodessa 2050, eli se kertoo, millaista maakunnan aluerakennetta tavoittelemme siihen mennessä. Uusimaa-kaavan päätavoitteet ovat:

  • kasvun kestävä ohjaaminen ja alueiden välinen tasapaino 
  • ilmastonmuutokseen vastaaminen sekä luonnonvarojen ja luonnon kestävä käyttö
  • hyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden lisääminen  
  • kestävä kilpailukyky.  

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)