Seudullinen yhteistyö

Helsingin seutu

Helsingin seutu muodostuu pääkaupunkiseudusta ja KUUMA-kunnista. Alueella on yhteensä 14 kuntaa. Kunnat tekevät seutusuunnittelua mm. maankäytön, asumisen ja liikenteen osalta.


KUUMA-seutu

KUUMA-seudun muodostavat pääkaupunkiseudun kymmenen ympäristökuntaa. Kirkkonummen lisäksi KUUMA-kuntiin kuuluvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti. KUUMA-toimintasuunnitelman mukaisesti kunnat organisoivat yhteistyötään. Puheenjohtajuus vaihtuu vuosittain kuntien kesken.

KUUMA-johtokunta johtaa ja kehittää kuntien yhteistyötä, hyväksyy mm. lausunnot ja sopimukset sekä edustaa KUUMA-kuntia esimerkiksi Helsingin seudun yhteistyökokouksissa (HSYK), jossa päätetään mm. MAL-hankkeen eteenpäinviemisestä. Kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat muodostavat johtokunnan. Seudun kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä KUUMA-yhteistyöjohtaja muodostavat KUUMA-komission, joka vastaa mm. asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä johtokunnan päätösten toimeenpanemisesta ja seurannasta.


Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö (MAL)

Helsingin seudun kuntien ja valtion keskinäinen MAL-sopimus vuosille 2016 - 2019 hyväksyttiin seudun kunnissa vuonna 2016. MAL-sopimuksen toteutumista seurataan vuosittain kokoontuvassa seurantakokouksessa. Seurannassa arvioidaan erityisesti seuraavien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista:

  • maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen
  • yhdyskuntarakenteen eheytyminen ja joukkoliikenteen edistäminen
  • asuntomarkkinoiden toimivuus
  • asuntotuotannon kokonaistarpeen edellyttämät toimenpiteet
  • kohtuuhintaisten asuntojen tuottaminen

Uuden MAL 2019 -suunnitelman valmistelutyö on alkanut vuonna 2015. Vuonna 2016 valmisteltiin puiteohjelma ja vuoden 2017 alusta lähtien hankkeen valmistelu on ollut tiivistä. Loppuvuodesta 2018 suunnitelmaluonnos lähetetään lausunnoille ja kannanotoille, joiden pohjalta sitä tarkistetaan. MAL 2019 -suunnitelma valmistuu päätöksentekoa varten vuoden 2019 alussa. Maankäytössä, asumisessa ja liikennejärjestelmässä nyt tehtävät päätökset vaikuttavat vielä vuosikymmenten päästä. Tämän vuoksi MAL 2019 -suunnitelma ulottuu aina vuoteen 2050 asti. 


Uudenmaan liitto

Uusimaa-kaava 2050

Uusimaa-kaava kattaa koko Uudenmaan alueen, ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaikki maankäytön keskeiset teemat yhteen kokoava maakuntakaava valmistellaan vuosina 2016−2019. 

Tullessaan voimaan Uusimaa-kaava kumoaa sekä nyt voimassa olevat että lainvoimaiset maakuntakaavat, lukuun ottamatta Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoimaratkaisua, jossa Itäiselle Uudellemaalle osoitetaan neljä tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta.  


Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)