Sepänkannaksen, Kolsarin ja Bron alueiden talousveden laatu syksyllä 2019

26.09.2019 13:16

Kategoria: Vesihuolto

Kirkkonummen keskustan eteläisen verkostoalueen eli Sepänkannaksen, Kolsarin ja Bron talousveden laadun muuttumisesta on tullut kyselyjä. Kysyjät ovat huomanneet talousveden hajun ja maun muuttuneen.

Alueen vesi on peräisin Hulmaljärvestä. Viime viikon lopulla talousveden tuotannossa on otettu käyttöön myös varalla olevan Pikkalan tekoaltaan vettä. Varavesilähteen osittainen käyttöönotto johtui voimakkaista sateista, jonka vuoksi Humaljärven vesilähteeseen kertyi tavanomaista enemmän kiintoainetta.

Veden alkuperän muuttuminen on ollut aistittavissa ominaishajun ja -maun muuttumisena. Alueen verkostovesi on tutkittu ja muilta osin tulokset ovat olleet laatuvaatimusten ja suositusten mukaisia.

Veden klooripitoisuus on Kantvikin vedessä hieman korkeampi jo siksi, että vedenkäsittelylaitos sijaitsee lähellä, jolloin kloori ei ole ehtinyt haihtua vedestä. Järvivedestä puhdistettuun juomaveteen on aina lisättävä klooria veden hygieenisyyden varmistamiseksi.

Alueen talousvesi on todettu laadultaan hyväksi ja sitä voi käyttää turvallisesti.
Verkostovettä tutkitaan säännöllisesti valvontaohjelman mukaisesti. Lisäksi otetaan ylimääräisiä näytteitä. Talousveden on todettu täyttävän laatuvaatimukset ja -tavoitteet.

Sepänkannakselle, Kolsariin ja Brohon syötetään Kantvikin verkostoalueen vettä niin kauan, kunnes uusi vesitorni saadaan käyttöön vuonna 2020.

 

Kirkkonummen Vesi

Testausseloste Bro ja Sepänkannas 16.9.2019

Testausseloste Bro, Kantvik ja Sepänkannas 25.9.2019