Seniorihuoli

Milloin ilmoitus tehdään?

llmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta tehdään, kun herää huoli iäkkään henkilön hyvinvoinnista. Huoli voi herätä esimerkiksi silloin, kun iäkäs henkilö:

  • ei selviydy enää itsenäisesti (tai käytössään olevien palveluiden avulla) asioidensa hoidosta
  • ei osaa tai kykene itse hakemaan tarvitsemaansa palvelua
  • joutuu kaltoin kohtelun tai taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi
  • vaarantaa terveytensä esimerkiksi käyttämällä kohtuuttomasti päihteitä
  • asuu puutteellisesti varustetussa asunnossa tai asumisolosuhteet ovat muutoin epätarkoituksenmukaiset
  • ei osaa enää huolehtia taloudellisesta tilanteestaan

Kuka ilmoituksen tekee?

Ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä joko viranomainen tai yksityishenkilö. Oikeus ilmoituksen tekemiseen on kenellä tahansa yksityishenkilöllä. Viranomaisia puolestaan koskee sosiaalihuoltolain 35§:n ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista säädetyn lain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus.

Kenelle ilmoitus tehdään?

Lomakkeella: Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kiireellisessä tapauksessa yhteydenotto aina myös puhelimitse

  • Arkisin klo 8.00 - 15.00 ikäihmisten palvelunumeron seniorilinjaan 040 1269900
  • Muina aikoina päivystää Espoon sosiaali- ja kriisipäivystys numerossa (09) 81642439

Mitä tapahtuu ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen?

Henkilön kiireellisen avun tarve arvioidaan välittömästi ilmoituksen vastaanoton jälkeen. Palvelutarpeen arvio tehdään ilman tarpeetonta viivästystä ilmoituksen kohteena olevan henkilön elämäntilanteen vaatimassa laajuudessa.