Keskinen Kirkkonummi

Kuntakeskuksen suunnittelua ohjaavat julkaisut:

Kuntakeskuksen kehityskuva 2040: Urbaani kylä (2016)

Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejärjestelmäsuunnitelma 2040 (2017)

Kirkkonummen kuntakeskuksen laatu- ja ympäristösuunnitelma (2006):
  Yleissuunnitelma
  Laatukäsikirja

Kirkkonummen liikekeskustan kehittäminen
(suunnittelukilpailu 2015-2016)

Kilpailuun osallistuneet suunnitelmat:

  Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy: Seneca (voittanut suunnitelma)

  Arkkitehdit Anttila & Rusanen Oy: High Street
  Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy: Kuninkaan tiet & Kunnan kujat
  Serum Arkkitehdit Oy: Nikama

Suunnittelukilpailun asiakirjat:
 
Rinnakkaistoimeksiannon ohjelma
  Rinnakkaistoimeksiannon pöytäkirja
  Pöytäkirjan liitteet

Lähde: Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy: "Seneca"