SAS-toiminta

SAS-käsittelyyn (Selvitä – Arvioi – Sijoita) ryhmässä tarvitaan aina SAS-hakemus ja lääkärinlausunto. Palvelutarpeen arviointi on moniammatillista ja siinä käytetään toimintakyvyn mittareita osana arvioita. Arvioon sisältyy fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvio, hakijan oman tukiverkon auttamismahdollisuuksien kartoitus sekä asumisolosuhteiden arvio sekä sen arviointi, onko kotonasumista mahdollisuus tukea vielä jollakin keinolla. Ryhmän käsittelystä annetaan hakijalle valituskelpoinen päätös.

Useimmiten ei ole mahdollista osoittaa paikkaa heti käsittelyn jälkeen vaan hakija asetetaan jonoon. Tilanteesta riippuen jonotusaika voi olla muutamasta viikosta useisiin kuukausiin. Jonotusaikana tilannetta arvioidaan tarvittaessa uudelleen. Vapautuvan paikan saa se, joka kokonaistilanne huomioiden sillä hetkellä kiireellisimmin on paikan tarpeessa.

SAS-hakemus
SAS-saatekirje

Yhteydenotot ja hakemusten vastaanotto

Sihteeri Päivi Mäkinen
Vols-koti
Volsintie 569
02400 Kirkkonummi

puhelin: 050 4140882

sähköposti: paivi.makinen@kirkkonummi.fi