Sarvvikinportin asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu alkaa

05.10.2021 07:18

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Kadut ja tiet

Sarvvikinportin asemakaava sai lainvoiman 7.5.2021. Alueen katusuunnitelmien ja rakennussuunnitelmien laadinta on nyt käynnistymässä. Suunnittelijaksi kohteeseen on valittu Ramboll Finland Oy.

Sarvvikinportin alue sijaitsee kantatie 51:n varrella, Sarvvikin eritasoliittymän kupeessa, Finnträsk- järven rannalla. Alueelle tulee uusi katuyhteys, kunnallistekniikka, jalankulku- ja pyöräilyväyliä, uusi uimaranta ja koirapuisto. Alueelle suunnitellaan myös lisää yleisiä pysäköintipaikkoja. Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen luontoarvot muun muassa lepakot niin, että alueen valaistusta tullaan vähentämään yöaikaan.

Suunnitteluun liittyen alueella tullaan syksyn ja talven aikana tekemään maastomittauksia ja maaperätutkimuksia.

Katusuunnitelmiin liittyen tullaan järjestämään asukaskuuleminen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla talven aikana.

Suunnittelun on määrä olla valmis kesällä 2022, jonka jälkeen alueen rakentaminen käynnistyy.

Lisätietoa hankkeesta saa laittamalla sähköpostia osoitteeseen: katusuunnittelu@kirkkonummi.fi

Sarvvikinportti