Sähköinen ilmoitustaulu helpottaa rakennusvalvonnan päätösten julkipanoa

24.03.2019 15:00

Kategoria: Rakennusvalvonta Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Kirkkonummi on ensimmäisten joukossa ottanut rakennusvalvonnassa käyttöön sähköisen ilmoitustaulun, jossa näkyy päätösten julkipano. Palvelu sisältyy valtakunnalliseen rakennusvalvonnan sähköiseen asiointipalveluun, lupapiste.fi-palveluun. Ilmoitustaulu löytyy nyt myös kunnantalon palvelupisteestä.

Digitaalinen ilmoitustaulu mahdollistaa julkipanotietojen selailun Julkipano-palvelussa. Laitteistolla ja Julkipano-palvelulla kunta voi korvata perinteisen paperisen ilmoitusmenettelyn. Julkipanolistat ovat aiemmin olleet käsityötä, tiedon kopiointia lomakkeelta toiselle. Sähköinen palvelu helpottaa ja nopeuttaa työtä, ja sähköiseltä listalta muutoksenhaun päättymisen jälkeen tiedot poistuvat automaattisesti. Tämä on tietosuojan kannalta tärkeä tekijä.

Sähköinen 24/7-palvelu on helposti saavutettavissa ja siinä on nähtävillä enemmän tietoa, mm. kartta. Julkipano-palvelusta voi katsoa myös muiden kuntien päätöksiä.

Lupapiste.fi-palvelua käyttää jo yli 60 % kunnista. Lupa-asioiden sähköinen arkistointi on Kirkkonummella ollut käytössä jo noin vuoden. Myös ympäristönsuojelun asioiden liittämistä tälle sähköiselle ilmoitustaululle valmistellaan.

Tutustu lupapisteen palveluihin:

julkipano.lupapiste.fi
kauppa.lupapiste.fi

sähköinen ilmoitustaulu rakennusval